Consell Escolar

El Consell Escolar de centre és l’organ col·legiat de govern a través del qual es garanteix la participació dels diferents sectors que constitueixen la comunitat educativa.

Composició del Consell Escolar del CEIP Botànic Calduch

PRESIDENT:
Josep L. Gómez Galindo

SECRETARI:
Carlos Bernat Clausell

SECTOR MESTRES:
Anna Pitarch Sánchez (Cap d’estudis)
Francisco Diego Solaz Pañego
Elena Sebastià García
María Pilar Monzonís Ortells
Ana Isabel García Fas
Núria Casaus Gozalbo
Rut Miró Lloret
Claudia Tobías Peris

SECTOR FAMÍLIES:
Yolanda Tierraseca Diago
Azucena Molina Tomás
Araceli Sales Sales
Clara Isabel Pla Meseguer
Sonia de Jesús Mourato (AMPA)
Verónica Nieto Latorre
Antonia Martínez García
Diana López Martí
Yolanda Castillo López

SECTOR ALUMNAT:
Ángela Torlà López
Adriana Álvarez Velasco
Clàudia Segura Pla

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS:
Rafael Farinós Giménez

PERSONAL D’ATENCIÓ EDUCATIVA COMPLEMENTÀRIA:
Alicia Moreno Marrama