Accés a Aules

Aules és un lloc web destinat a l’aprenentatge en línia, universal, senzill i accessible des de qualsevol dispositiu

https://aules.edu.gva.es/primaria

ACCÉS ALUMNAT

Usuari: NIA (el teniu al web família, butlletí notes, podeu sol·licitar a secretaria)

Contrassenya: tres primeres lletres cognom alumne/a seguides data naixement en format DDMMAA, per exemple, rod101112)

L’alumnat ja ha accedit en horari escolar a l’aula d’informàtica, podeu practicar accés a casa en famíla