GUIA PER ALS MENÚS ESCOLARS EN MENJADORS ESCOLARS

El IV Pla de salut (2016-2020) de la Comunitat Valenciana reflecteix l’atenció per part de l’Administració sobre l’alimentació com a determinant principal de la salut de les persones.

Així, en les línies estratègiques 2, 4 i 5 del Pla de salut, s’inclouen actuacions per a garantir i promoure una alimentació saludable, millorar la protecció de la salut en el consum d’aliments, incorporar recomanacions d’alimentació en atenció primària i afavorir i fer accessible una oferta alimentària saludable a tota la població. El menjador escolar és un servei que utilitza, aproximadament, un 40 % de l’alumnat a la nostra Comunitat. Les característiques nutricionals dels menús que serveixen els menjadors escolars s’han d’actualitzar segons l’avanç del coneixement, i s’han d’alinear amb les recomanacions nacionals i internacionals vigents sobre les necessitats en la dieta durant l’edat escolar. Així mateix, en el disseny dels menús escolars es poden considerar també criteris de sostenibilitat en la producció d’aliments i de suport a les economies locals, amb el foment del consum de productes frescos i de proximitat.

Us deixem l’enllaç a la guia, la qual ens ha de servir d’ajuda a totes les persones responsables i a tots els sectors implicats en la consecució que els menjadors escolars siguen espais saludables per a les xiquetes i els xiquets de la Comunitat Valenciana.