Recursos coeducatius (en proves)

Ana López Navajas

 

Versió llarga del vídeo:

https://www.youtube.com/watch?v=SAvMatbVcew

Versió curta del vídeo:

https://www.youtube.com/watch?v=4VlYtZPSnxg&t=263s

 

Associació per la coeducació i de la web de Lambda:

 

http://associacioperlacoeducacio.org/videos-coeducativos/

https://lambdavalencia.org/es/

 

 

Documental de TV3 “El sexe ignorat”

 

https://www.youtube.com/watch?v=pJq0MGiuZUQ

 

Connferència de Carmen Ruiz Repullo titulada “El Pepe y la Pepa”. https://www.youtube.com/watch?v=IpaabDdQNO8.