RESOLUCIÓ PUNTUACIÓ MÍNIMA CONCESSIÓ AJUDES DE MENJADOR 18/19

RESOLUCIÓ de la direcció General de Centre i Personal Docent per la qual s’estableix la puntuació mínima per a la concessió d’ajudes de menjador per al curs 2018/2019

A falta de la publicació del llistat definitiu de beneficiaris/es de beques de menjador, la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, ha resolt, establir la puntuació mínima per ser beneficiari de les ajudes per al menjador escolar, així com l’import d’ajuda corresponent a cada puntuació:
 

PUNTUACIÓ IMPORT DE L’AJUDA
20 4,25 €
19 4,00 €
18 3,50 €
17,16, 15, 14 3,00 €
13 2,50 €
12, 11, 10, 9, 8 2 €

Una vegada es publiquen els llistats definitius de beneficiaris, com que el preu per aquest curs és de 4,25€ diàris, hauran d’abonar la diferència segons les normes de funcionament del menjador escolar.

Al llarg del curs se’ls requerirà personar-se al centre trimestralment per tal de signar la justificació de les ajudes.

En cas de renunciar a l’ajuda és necessari passar per el centre per signar la corresponent renúncia.

si teniu dubtes passeu per secretaria en horari d’atenció
Dilluns a divendres de 9 a 9:45