Beques de llibres del passat curs 2012/2013

26 de maig de 2014

CIRCULAR INFORMATIVA
AJUDES LLIBRES CURS 2012-13

Des de la Conselleria d’Educació ens han comunicat que al llarg de la setmana passada es van abonar les ajudes de llibres del curs passat, és a dir, del curs 2012/2013, a l’alumnat beneficiari (podeu consultar la llista al tauler d’anuncis del centre).

Tots els beneficiaris cal que comproven si realment s’ha fet efectiu aquest ingrès (125€, 88€ o 50€), ja que en el cas que no li hagen ingressat al compte bancari que en el seu dia va anotar a la sol·licitud, per fer la reclamació pertinent, haurà d’omplir el model què li facilitarem a la secretaria del centre, adjuntant una còpia del document bancari en el qual constarà l’alumne com a titular amb el NIF/NIE corresponent on consten les noves dades bancàries.

Horari de secretaria:
Dilluns, dimarts, dijous i divendres
de 9 a 9:50h

Vila-real, 26 de maig de 2014
La directora
Eva Aparici Saborit