Educació Infantil

 

Educació Infantil. Segon cicle (3-6 anys)

Un total de sis aules per als 3 grups d’alumnes de cadascuna de les dues línees del cicle, INF-3 anys, INF-4 anys i INF-5 anys, amb amplis espais comuns on es realitzen les distintes activitats educatives i on els xiquets i xiquetes disposen de tots els elements necessaris per assolir una formació bàsica sòlida al temps que es garanteix una interrelació personal entre el professorat del cicle i tots i cadascun dels alumnes del mateix.

El cicle d’Educació Infantil compta amb tots els elements necessaris per a què xiquets i xiquetes desenvolupen des de els coneixements més bàsics fins els més moderns. Els sistemes de treball del professorat es fonamenten en les més actuals tendències pedagògiques i didàctiques, com és la metodologia per projectes de treball, per tal d’oferir a l’alumnat del centre una educació d’alta qualitat. A més, l’anglès s’introdueix des d’INF-3 anys, d’acord amb el Programa Plurilíngüe d’Ensenyament en Valencià, al qual s’ha acollit el centre.

A més de les matéries instrumentals, bàsiques i imprescindibles, es presta especial atenció a la formació en les Teconologies de la Informació i la Comunicació (TiC), per considerar que avui en dia no hi ha una vertadera formació-educació de la persona si es desprecien els nous instruments tecnològics que s’incorporen continuament a la vida i rutina diaria. Els temps canvien ràpidament i la nostra escola pretén que els xiquets i xiquetes que la societat ens confia tinguen totes les possibilitats de formar-se d’una forma integral i a la vegada moderna.

Totes les aules estan dotades d’equip multimèdia, format per Pissarra Digital Interactiva (PDI), projector, ordinador i equip de so. A més es disposa d’altra PDI al hall de l’edifici per quan és necessari desdoblar els grups i d’un aula d’informàtica amb tretze equips, als qual l’alumnat assisteix desdoblant el grup.