Dia escolar per la Pau i la No-violència

El passat dia 30 de gener es va celebrar el Dia escolar per la pau i la no-violència al nostre centre. Per fer-ho, vam recollir roses blanques fetes per cada grup per tal de col·locar-les al jardí tancat. Però açò no fou una feina d’un dia, sinó el resultat d’un treball a les aules.

Amb les tutories vam treballar el concepte de la violència. Després de fer una plutja d’idees, vam llegir i entendre detalladament la definició que ens ofereix l’OMS. A continuació, vam reflexionar sobre quines accions podíem dur a terme per lluitar contra ella, tant de manera individual com col·lectiva. L’alumnat es va mostrar força implicat i conscienciat. Finalment, vam realitzar la rosa de paper.

Amb tot aquest treball previ, el dia 30 va poder baixar un representant de cada grup amb totes les roses de paper realitzades a l’aula per poder decorar el jardí.

El resultat fou el següent:

IMOU-TE: PROJECTE TU KÈ? DEPARTAMENT DE MÚSICA

Aquest dimarts dia 13 vam gaudir d’un dels projectes d’IMOU-TE a l’IES La Senia. Vam fer una trobada amb diferents instituts per compartir experiències d’ensenyament d’ukelele, cor, orff i percussió corporal.

A més d’aquesta posada en comú, vam explicar en detall el desenvolupament del projecte i vama acabar realitzant pràctiques musicals. Tot plegat ens va ocupar un grapat d’hore de la jornada. A continuació podreu veure l’itinerari del dia que vam viure:

10.00h REBUDA I PRESENTACIÓ

  • Rebuda pel director de l’IES La Sénia a l’aula de música.
  • Presentació dels participants a la jornada.

10.30 a 13.30h REUNIÓ DE FORMACIÓ

  • Explicació del mètode d’ensenyament de l’ukelele i cor.
  • Dossier d’ukelele. Continguts treballats amb l’alumnat.
  • Intercanvi d’experiències del diferents centres participants a la jornada.
  • 4a edició del Projecte TU KÈ? (Trobada d’ukelele, cor, orff i percussió corporal). Explicació del desenvolupament del projecte.
  • Pràctica de les activitats de ball (txa, txa, txa) per al projecte TU KÈ?

13.30h DINAR DEL PROFESSORAT

15.45 a 17.00h APLICACIÓ PRÀCTICA/ARTÍSTICA AMB ALUMNAT

  • Pràctica del mètode d’ensenyament amb la participació de l’alumnat de Cor i Ukelele.
  • Treball del repertori per a la 4a edició del projecte TU KÈ? que finalitzarà divendres 26 d’abril amb un gran concert a la localitat de Benlloc (Castelló).
  • Pràctica de les activitats de percussió corporal per al projecte TU KÈ?

Parlem de cultures vives! Projecte Erasmus 2024-2026

TENIM NOU PROJECTE A LA SÉNIA, ANIREM A OCEANIA I MOLT MÉS ENLLÀ! 

El projecte “Parlem de cultures vives” abordarà diverses temàtiques relacionades amb el patrimoni cultural, artístic i cultural i se centrarà en l’art com a eina al servei de les llengües regionals. 

Els ambaixadors de Paiporta i Noumea reflexionaran junts sobre l’ús i la preservació de les seues llengües en un món escolar en què la crítica és omnipresent. Que les llengües regionals travessen fronteres! 

Nou-caledonis i valencians, alumnes i professors descobriran una nació amb els mateixos problemes amb l’ús d’una llengua regional. S’enriquiran mútuament tenint una experiència amb joves europeus i seran conscients de la diversitat cultural, el patrimoni i el medi ambient a Europa i el Pacífic i , potser, trobaran un significat diferent en l’aprenentatge de la llengua i les cultures regionals. 

L’objectiu principal del projecte de 24 mesos “Parlem de cultures vives!” , finançat amb 30.000 euros per centre, és millorar la qualitat i l’eficiència en l´educació lingüística regional implicant l’alumnat d’una manera creativa i innovadora, a fi de generar coneixements i habilitats per a la seva vida escolar i personal. 

El Lycée Lapérouse és un centre públic d’educació secundària general i tecnològica situat a 22.000 km d’Europa, en un illa francesa d’ultramar, al Pacífic. Consta de 1600 estudiants. El que el fa realment itneressant, és que ofereixen l’ensenyament de diverses llengües modernes ( anglès, francès, alemany, espanyol, italià, xinés i japonès) així com la regional (drehu), tal i com fem des del nostre centre.

refectoire

Durant els últims deu anys, les llengües i la cultura kanak s’han ensenyat a les escoles secundàries. El Servei per a l’Ensenyament de les Llengües i la Cultura Kanak (SELCK) treballa estretament en col·laboració amb els directors de l’escola i el vicerector per promoure l’ensenyament de la cultura kanak. 

Aquest objectiu respon al repte dels estudiants de Nova Caledònia de descobrir i practicar la llengua regional, el català meridional o valencià, en una estructura castellana on també s’imparteix francès, anglés i castellà. I a Espanya, els estudiants de Nova Caledònia introduiran els seus homòlegs en els seus orígens i el seu context familiar i escolar,és com si exportarem l´art oceànic i llengües vernacles a Europa. 

Quins són els objectius que ens agradaria aconseguir i els resultats concrets que ens agradaria obtenir? Com s’enllacen aquests objectius amb les prioritats que hem seleccionat? 

-Realització d’un xicotet diccionari de butxaca kanak- valencià dividit en blocs que es treballaran durant els 2 anys del projecte. Els blocs podrien incloure vocabulari de representacions artístiques típiques d’ambdues cultures, gastronomia, música, esports autòctons, expressions de cortesia i benvinguda, etc. 

-Participació dels alumnes de NC en el procés de creació d’una falla: disseny, cartells en idioma kanak i valencià. A aquest efecte es tenen contactes per a sol·licitar col·laboració tant de la Junta Central Fallera com del Museu Faller sent ambdues institucions visitables en la mobilitat a Paiporta. 

-Participació dels alumnes espanyols en alguna de les manifestacions artístiques- culturals oceàniques en les quals es puga utilitzar la llengua kanak 

-Utilització de mètodes no formals: Biblioteca humana, que consisteix en la participació de persones majors valencianes i kanak parlants que es fan passar per llibres que els alumnes escullen a través de la preparació d’una fitxa i on aquests ultres fan preguntes als “llibres” sobre com van aprendre ells la llengua, si l’escriuen també, de tots els avantpassats que han utilitzat ambdues llengües 

Una de les prioritats seleccionades és la inclusió social, ja que el projecte oferirà l’oportunitat als estudiants de treballar en grups mixtos, interactuar i dur a terme diàlegs fructífers per tal de prendre decisions conjuntes sobre els temes proposats. Participant en activitats del projecte, els estudiants podran: 

-Contribuir directament a la promoció de la seua comunitat (habilitats socials i cíviques) 

-Conèixer/enriquir el coneixement de la seua pròpia cultura i d´altres (competències interculturals) 

-Utilitzar eines TIC en les seues activitats de recerca i documentació, millorant l’alfabetització dels estudiants en els mitjans de comunicació, de vegades limitat només a l’ús de les xarxes socials 

Els mètodes de treball del projecte seran innovadors (per exemple, aprenentatge guiat, caça de tresors, aprenentatge basat en missions, jocs interactius, jocs de rol), utilitzant els recursos específics del context geo-social i cultural, amb l’objectiu de desenvolupar les habilitats clau i sensibilitzar sobre el patrimoni cultural de tots 2 països. 

El primer any se centrarà en la preparació, els intercanvis “virtuals” de professors amb dues reunions en línia per trimestre en els nivells educatius de cada institut, i finalment perfeccionarem el nostre coneixement precís dels tipus d´activitats i metodologies específiques de cada lloc de treball, per permetre la integració en la programació l’any següent. L’alumnat treballarà en el procés de creació d’una falla: dissenyar el monument amb rètols utilitzant les llengües kanak i valencià. Estarem en contacte directe amb Junta Central Fallera i el Museu Faller que visitarem  l’any 2. 

L´any  2 serà l’any de la mobilitat en funció del calendari escolar de cada soci. Cada mobilitat tindrà una durada total de quinze dies durant els quals l´alumnat s’allotjarà amb les famílies locals 

Captura de pantalla_10-2-2024_93455_www.bing.com

 MOBILITATS DEL PROJECTE: (dates  orientatives) 

CURS 24-25    PAIPORTA                                2professors i 8-10 alumnes                       (març/abril 2025) 

CURS 25-26    NOUMEA (Nova Caledònia)   2/3 professors i 8/10 alumnes                    (octubre 2025) 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DE L´ALUMNAT PARTICIPANT: 

Durant els mesos de Febrer i Març  l´equip de professors del projecte amb l´orientadora del centre realitzaran un procés de selecció de 10 alumnes, 5 per curs  tenint en consideració l’expedient acadèmic (30%), nivell d’anglès i/o francès (30%), entrevista a realitzar  basada en el full de sol·licitud de participació (30%) i participació en activitats del  centre (10%).  Es valorarà també la possibilitat  d´acollir alumnes  a les cases dels alumnes del projecte. 

Tallers d’Enginyeria i Ciències de Dades en la Universitat de València ETSE-UV

El passat dimarts 16 de gener, l’alumnat de 1r de Batxillerat, acompanyat per les professores Beatriz Palacios i Mònica Camiña, van assistir als Tallers educatius d’Enginyeria i Ciència de Dades en l’ETSE-UV (Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de la Universitat de València), al campus de Burjassot-Paterna. 


En aquesta època del curs els alumnes universitaris estan d’exàmens i no tenen classes, de manera que hem pogut utilitzar els laboratoris de la Universitat, on el professorat universitari ha preparat unes pràctiques molt interessants per als nostres alumnes i d’altres instituts. 

L’oferta de tallers de la Universitat és molt variada i molts instituts, com el nostre, els sol•liciten, però no sempre hi ha cabuda per a tots. Nosaltres enguany hem tingut sort i ens han concedit quatre tallers: Taller de Desenvolupament de Videojocs,  Taller d’Instrumentació i Mesura, Taller de Fabricació de Gel de Bany i Taller d’Obtenció d’Olis Essencials de Taronja i Llima. Els quatre tallers han estat molt interessants i enfocats a la realització de pràctiques. També ens han donat informació sobre els graus i doble-graus que s’imparteixen en la Escola d’enginyeria ETSE i hem visitat part de les seus instal·lacions.


Aquesta ha estat la quinta ocasió en què hi participem des del Departament de Tecnologia i la primera ocasió que col·laborem amb els departaments de Física i Química, Biologia i Informàtica per a poder oferir aquesta experiència a un major nombre d’alumnes.  Esperem poder repetir en cursos vinents! 


Mònica Camiña

Teatre Tirant lo Blanc

Aquest dimecres 17 de gener l’alumnat de 3r d’ESO ha participat en l’activitat complementària que ha consistit a visitar el teatre Flumen, a València, per veure una adaptació teatral de l’obra Tirant lo Blanc.

Vam visualitzar una adaptació juvenil, amb tocs humorístics, de l’obra de Tirant lo Blanc, obra que treballarem el tercer trimestre del curs. El plantejament de l’obra va començar amb la presentació dels tres actors que la conduïen, els quals encarnaven alumnes d’instituts que tenien l’objectiu de practicar una adaptació al teatre de la coneguda obra del cavaller Tirant.

Aquesta obra teatral és preparada per Aulaescena, una productora que prepara teatres per a escoles. Té com a objectiu acostar el teatre a l’alumnat, com un complement educatiu fantàstic per a la comprensió d’idees, matèries escolars i valors. Defineixen aquesta obra com una adaptació teatral que respecta l’esperit cavalleresc del fascinant relat medieval, orgull de les lletres valencianes, escrit per Joanot Martorell, i es recreen les millors escenes d’acció, així com les més jocoses i irreverents que caracteritzen i donen fama a la novel·la.

L’alumnat va poder gaudir molt de la representació i conèixer en profunditat la història.

Concert didàctic “Un passeig per la història de la música” a l’Auditori Municipal de Paiporta

Dijous passat dia 11 de gener, es va celebrar a l’Auditori Municipal de Paiporta un concert didàctic anomenat “UN PASSEIG PER LA HISTÒRIA DE LA MÚSICA”.

En aquest concert van participar alumnes de l’optativa de música de 1r i 4t d’ESO, tant cantant com presentant l’espectacle. A més a més, Iago Santos, alumne de 1r d’ESO i estudiant de dansa espanyola del Conservatori de Valencia, va ballat al concert de hui. Els membres conductors del concert i integrants del grup Saxiclar Quartet són: Julio Roig (Saxo soprano i alt), Àngel Rabasa (Clarinet soprano i alt), Paco Colom (Saxo tenor), Marc Sarrió (Saxo baríton) i Xuti Albero Boronat (Bateria).

Encara més, els van acompanyar vora 400 alumnes des del pati de butaques, provinents dels IES La Sénia de Paiporta, IES Consuelo Aranda d’Alberic i IES Teulada.

Fou una oportunitat d’acostar l’alumnat a la música i fer-los part del moviment cultural del poble. El resultat ha estat molt gratificant i tot el públic a gaudit força del concert.

FÒRUM Z

Des del dimecres 29 de novembre s’ha iniciat una activitat proposada pel Departament d’Igualtat de l’Ajuntament de Paiporta: el Fòrum Z, el qual tindrem tots els dimecres al pati. Aquesta activitat consisteix en una trobada informal amb dues monitores de l’ajuntament en què es debatrà i es parlarà sobre temes que interessen l’alumnat. Les temàtiques i activitats seran variades i dependran de la quantitat d’alumnat que s’hi acoste.

Les companyes de l’ajuntament estaran a l’aula verda perquè l’alumnat puga acudir-hi lliurement. Tindran la possibilitat de reflexionar sobre temes d’actualitat, estar en contacte amb altres companys i companyes i conèixer diferents punts de vista. Els debats o col·loquis són molt profitosos per desenvolupar una escolta activa i una actitud tant resilient com assertiva, ja que aprenen a expressar les seues opinions de manera respectuosa o entendre les intervencions alienes.

Hui, dimecres 20 de desembre, han estat gaudint d’aquest col·loquis un grup de set alumnes. Han tingut l’oportunitat de reflexionar sobre els rols familiars en aquestes dates tan assenyalades com són les vacances de Nadal.

Animem tot l’alumnat a gaudir d’aquesta activitat. De segur que és molt profitosa per a ells i elles.

Ens veiem als patis!

El Nadal amb la gent gran

L’alumnat de l’IES La Sènia ha visitat la gent de la residència SAVIA de Paiporta per amenitzar-los el matí amb algunes nadales.

Ahir,19 de desembre, el departament de música va dirigir l’alumnat del nostre institut per tornar a realitzar, com el curs anterior, una actuació molt especial dirigida als residents del centre de majors SAVIA, de Paiporta. Aquesta actuació musical ens va regalar moments de molta emoció compartits per tothom.

Cal agrair la participació als companys Jose Juan al baix (matemàtiques), Pili (orientadora) i Àngel (música i organitzador de l’activitat). Hem compartit un dia molt bonic i emotiu per a tots i totes.

Fins el pròxim Nadal!

Som patrimoni

Coneixem i promocionem els nostres patrimonis

L’alumnat de 4t de l’ESO de l’IES La Sénia ha estat treballant aquest últim més els patrimonis valencians, la seua importància i els seus trets més significatius. Conjuntament hem aprés que el nostre territori està farcit de tradicions i monuments reconegudes internacionalment i que, sens dubte, cal preservar.

Aprofitant que també estàvem treballant les característiques del fullet informatiu i que calia aprendre com redactar-los, decidírem portar a terme un projecte a partir del qual l’alumnat crearà fullets informatius de diferents patrimonis valencians.

D’aquesta manera, després de cercar informació i dissenyar un esbòs de fullet, s’han elaborat fullets tan interessants com els que han fet Elias, Adrian, Joan, Eloy, Andrea i Àlvaro (4t B) sobre les falles; el que han dissenyat Alejandro i Ivan (4t B) sobre la llotja de la seda; o el que ha realitzat Daniela González (PDC de 4t) sobre el palmeral d’Elx.

Patrícia Moragon Fandos

Xarrada sobre l’edatisme

Aquest dijous 14 de desembre, l’alumnat de 2n de batxillerat i del PDC va tindre la sort de gaudir d’una xarrada sobre l’edatisme per part de l’associació de jubilats de Paiporta amb la col·laboració de la Unió Democràtica de Pensionistes (UDP).

Àngel Redondo, president de l’associació de jubilats de Paiporta, junt amb Daniel Peinado, representant del Projecte de la UDP Internacional, van conduir aquesta xarrada informativa i formativa dirigida al jovent. L’objectiu amb aquest públic és contrarestar els prejudicis i discriminacions, i així construir una societat igualitària.

Van presentar el concepte d’edatisme, desconegut per la majoria de l’alumnat. Van exemplificar els tipus de discriminacions que sofreix la gent major a causa dels estereotips o prejudicis. Per tal d’acostar aquesta realitat a l’alumnat, a més de fer-ho des d’una perspectiva actual i de posar exemples, van iniciar una reflexió sobre com canviarà la situació en 50 anys: la població envellida augmentarà un 22%.

Van tancar amb un torn de preguntes i una reflexió final d’Àngel, qui va animar l’alumnat a respectar la gent major i a comunicar-se amb aquest sector de la població, ja que se’n pot aprendre molt. Des del centre, sense dubte, compartim el seu objectiu principal: millorar la qualitat de vida de les persones majors.