Certificat Acadèmic

PASSOS a realitzar per a fer el pagament de la taxa de sol·licitud del Certificat Acadèmic:

1. Has de descarregar-te les taxes de sol·licitud de Certificacions acadèmiques i certificats a efecte de trasllats: MOD.046

https://ceice.gva.es/doc046/gen/es/tasas.asp?idf=ADMIN, has d’emplenar el formulari amb les teues dades personals i imprimir les tres còpies.

2. Efectuar el seu pagament en les entitats bancàries corresponents, presencialment, per caixer o telemàticament.

3. Posteriorment, lliuraràs una còpia del justificant del pagament al Centre, quan arreplegues el certificat.

Pots aplicar algun descompte en abonar les taxes, però has de justificar-lo documentalment: Família nombrosa General, Família Nombrosa Especial o Discapacitat.

Si els documents PDF no es poden obrir en una finestra de navegador, pot ser per alguna de les raons següents:

- No disposa del programa Adobe Acrobat Reader. Descarregue (gratuitament) el programa Adobe Acrobat Reader i instal·leu-lo en el seu PC. Es recomana Acrobat Reader versió XI.

- L’Adobe/Acrobat Reader no està configurat per a obrir documents en un navegador. Canvieu-ne la configuració i torneu a intentar-ho (pot ser necessari reiniciar el PC).

- Teniu instal·lades diverses versions d’Adobe/Acrobat Reader. Això pot impedir al navegador obrir un PDF correctament.