Internacional

El projecte 2022-1-ES01-KA121-VET-000059010 està cofinançat pel programa Erasmus+ de la Unió Europea. El contingut d'aquesta web és responsabilitat exclusiva de l'IES La Sénia i ni la Comissió Europea, ni el Servei Espanyol per a la Internacionalització de l'Educació (SEPIE) són responsables de l'ús que puga fer-se de la informació ací difosa.

El proyecto 2022-1-ES01-KA121-VET-000059010 está cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea. El contenido de esta web es responsabilidad exclusiva del IES La Sénia y ni la Comisión Europea, ni el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) son responsables del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.