Matrícula

  • Informe de Salut Escolar:

    A partir del curs 2022/2023 no és necessari la presentació de l'Informe de Salut Escolar en el procés de matrícula. Només serà obligatori per a l'alumnat que presente malalties que comporten modificacions en la dieta escolar, o problemes de salut que requerisquen una adaptació curricular.

    Modificat l'article 59 “Salut Escolar” de la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana, tal com s'estableix en l'article 133 de la Llei 7/2021 de 29 de desembre de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat 2022 (DOGV Núm. 9246/ 30.12.2021).

    La modificació suposa la derogació de l'exigència de presentar un informe sanitari en els inicis i canvis d'etapa escolar en els processos de matrícula o canvis de centre.