Convalidacions curs 2022-2023 Batxiller

Dirigit a:

– Alumnat que cursa o ha cursat ensenyaments professionals de Música i Dansa

– Alumnat que acredite tindre la condició d’esportista d’alt nivell, d’alt rendiment o d’elit de la Comunitat Valenciana

Procediment:

– L’alumnat interessat haurà de presentar per duplicat en secretaria el mòdel d’instància corresponent, amb la documentació corresponent.

– Les instàncies estan a disposició de l’alumnat en secretaria i a la web del centre.

– El model d’instància segons la condició de l’alumnat és el següent:

· Mòdel A1:

Alumnat de 1r de batxillerat d’ensenyances professional de música

· Mòdel A2:

Alumnat de 2n de batxillerat d’ensenyances professional de música

· Mòdel B:

Alumnat de batxillerat esportista d’alt nivell

A les instàncies queda clar les condicions per a convalidar i la documentació a aportar.

Pego a 4 d’octubre de 2022