Publicades les instruccions del tràmit de convalidacions ESO per al curs 2022-2023

S’han publicat les instruccions per a les convalidacions ESO per al present curs, l’alumnat que curse estudis professionals de música o dansa o que tinga la condició d’esportista d’elit, pot sol·licitar les corresponents convalidacions.

Hauran de presentar instància per duplicat (teniu les instàncies adjuntades a aquesta notícia) en horari de secretaria, el termini acaba el 31 d’octubre. A les instàncies queda bastant clar quins requisits han d’acomplir l’alumnat, de tota manera se vos podrà informar en secretaria i a més a més hi ha un resum al tauler del nostre centre.

En breu es convocarà una reunió informativa a l’alumnat interessat.

El secretari.