Proves homologades per a l’obtenció del certificat del nivell bàsic (A2) d’anglés i francés

CURS 2021-2022

INSCRIPCIONS

De conformitat amb allò establit en l’Ordre 20/2011, de 24 d’octubre, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regulen les proves homologades per a l’obtenció del certificat del Nivell Bàsic d’idiomes (A2), l’IES Enric Valor de Pego obri el període d’inscripció a les esmentades proves, dels idiomes anglés i francés:

Del 15 de novembre al 3 de desembre de 2021 (ambdós inclusivament)

REQUISITS DE PARTICIPACIÓ

Per a participar en aquestes proves són requisits imprescindibles estar matriculat en aquest centre i tindre, almenys, setze anys complits en 2022.

LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS. HORARI.

En el termini establit, l’alumnat interessat presentarà, per duplicat, la seua sol·licitud de participació en la Secretaria del centre, de 10 a 12 hores.

MODEL DE SOL·LICITUD

L’imprés de sol·licitud s’obtindrà en la pàgina web del centre www.iesevalorpego.org o en secretaria:

DIA I HORARI DE LA PROVA ESCRITA

– Anglés: 9 de febrer de 2022 a les 11:30 h

– Francés: 14 de febrer de 2022 a les 11:30 h

INFORMACIÓ SOBRE LES PROVES HOMOLOGADES

La informació sobre les proves homologades d’idiomes (normativa, guia del candidat, etc.) la teniu en la web de la Conselleria d’Educació, en el següent enllaç:

http://www.ceice.gva.es/va/web/dgplgm/proves-homologades