Informàtica

GRAU ESPECIALITAT RÈGIM DUAL
BÀSICA Informàtica d’Oficina PRESENCIAL DIÜRN SI
MITJÀ Sistemes Microinformàtics i Xarxes PRESENCIAL DIÜRN (2 unitats diürn + 1r curs vespertí)
SUPERIOR Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa PRESENCIAL VESPERTÍ I TAMBÉ MODALITAT SEMIPRESENCIAL
SUPERIOR Desenrotllament d’Aplicacions WEB PRESENCIAL VESPERTÍ I TAMBÉ MODALITAT SEMIPRESENCIAL
SUPERIOR Desenrotllament d’Aplicacions Multiplataforma PRESENCIAL VESPERTÍ SI