Informàtica

GRAU ESPECIALITAT RÈGIM DUAL
BÀSICA Informàtica d’Oficina PRESENCIAL (1r i 2n curs) NO
MITJÀ Sistemes Microinformàtics i Xarxes PRESENCIAL (1r i 2n curs)
SUPERIOR Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa PRESENCIAL I SEMIPRESENCIAL (1r i 2n curs)
SUPERIOR Desenrotllament d’Aplicacions WEB PRESENCIAL (1r i 2n curs) I SEMIPRESENCIAL (1r curs)
SUPERIOR Desenrotllament d’Aplicacions Multiplataforma PRESENCIAL (1r i 2n curs) NO