Curs d’especialització Videojocs i Realitat Augmentada

Proper curs . Curs d'especialització DESENVOLUPAMENT DE VIDEO JOCS I
REALITAT VIRTUAL.

Si estàs interessat ompli el següent formulari i t'enviarem informació al teu email.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjfTqF5iSMQYDl7Jh-0i1LdN7AQqaixz2tQMjTRfggHJGznw/viewform

Informació dels continguts del curs:

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/07/pdfs/BOE-A-2021-7555.pdf