PAU Selectivitat 2023

PAU i Preinscripció Universitària 2023

TELEFÒN EXCLUSIU D’INCIDÈNCIES DURANT ELS DIES DELS EXÀMENS PER A L’ALUMNAT D’AQUEST CENTRE INSCRIT: 613 06 06 06 (Fortu) Sols estarà operatiu durant els dies de les proves.