Assignatures, mòduls i itineraris

1ESO          1BAT (Diürn)              FPB           Atletisme (Mitjà)

2ESO          1BAT (Nocturn)         SMX          Atletisme (Superior)

3ESO          2BAT (Diürn)             ASIX          Videojocs

4ESO          2BAT (Nocturn)        DAW          DAM

OFERTA FORMATIVA (Web de la Conselleria)

A causa de la implantació de la LOMLOE s’actualitzaran pròximament les optatives per al curs 2023-2024.