Erasmus +

Cooperative and Integrated Learning through Traditional Words of Wisdom

L’objectiu principal d’aquest projecte és millorar el procés educatiu mitjançant la implementació de l’aprenentatge cooperatiu que donarà suport a la cooperació d’alumnes amb diferents necessitats educatives. El nivell de coneixement i interès per l’ensenyament d’idiomes augmentarà i es farà mitjançant la transferència dels patrimonis culturals en les nostres llengües a les generacions joves. En aquest projecte volem proporcionar la continuïtat de la riquesa proverbial i idiomàtica en les llengües, ajudar els estudiants a realitzar els elements comuns de les nostres llengües i promoure l’ús àmplia de proverbis i modismes a les classes, ajudar els estudiants a millorar els seus coneixements lingüístics, socials i artístics.

 

Estudiant els proverbis i modismes en les llengües, els estudiants podran identificar les característiques de les seves cultures en altres llengües europees. D’aquesta manera s’aplicarà el sentit de la multiculturalitat, la cooperació internacional, la tolerància i l’acceptació de la diferenciació.

Mitjançant mobilitats d’estudiants es faràn tallers en diferents païssos per a conèixer la multiculturalitat, on la llengua vehicular serà l’anglés.