Curs 2022-2023

DIRECTOR: Rubén Malonda Moll

VICEDIRECTOR: Juan José Camps Ivars

SECRETÀRIA: Victoria Nogueroles Sendra

VICESECRETÀRIA: Verónica Cortés Llorens

CAP D’ESTUDIS (Diürn): Rafael Tronch Sanchis

CAP D’ESTUDIS (Vespertí FP): Mario López Jiménez

CAP D’ESTUDIS CICLES (Nocturn FP): Saúl Pérez Puig