Curs 2023-2024

DIRECTOR: Rubén Malonda Moll

VICEDIRECTOR: Juan José Camps Ivars

SECRETÀRIA: Verónica Cortés Llorens

VICESECRETÀRIA: Andreu Císcar Pastor

CAP D’ESTUDIS (Diürn): Rafael Tronch Sanchis

CAP D’ESTUDIS (Vespertí FP): Ana Capellino Escrivá

CAP D’ESTUDIS CICLES (Nocturn FP): Saúl Pérez Puig