Curs 2023-2024

DIRECTOR: Rubén Malonda Moll

VICEDIRECTOR: Juan José Camps Ivars

SECRETÀRIA: Caterina Camps Mansilla

VICESECRETARI: Andreu Císcar Pastor

CAP D’ESTUDIS : Gema Morant Ibañez

CAP D’ESTUDIS : – – –

CAP D’ESTUDIS CICLES : Saúl Pérez Puig