Proves Accés a Cicles 2023

INSCRIPCIONS: Del 20 al 31 de març

REMARCA IMPORTANT: Realitzar la prova d’accés (i aprovar-la) no significa que l’alumne ja està admés en aquest centre. Ha de sol·licitar plaça accedint al menú principal “Admissió alumnat 2023-2024”. SÓN DOS TRÀMITS DIFERENTS.

Calendari

Cursos preparatoris

Exemples de proves anteriors

Famílies Professionals

Horari de les Proves

Imprés de Declaració Responsable (Annex V) (Obligatori per Grau Mitjà)

Informació de Conselleria

Inscripció Grau Mitjà

Inscripció Grau Superior

Llistes DEFINITIVES admesos

Normativa

Orientacions Grau Mitjà

Orientacions Grau Superior

Qualificacions DEFINITIVES