Proves Accés a Cicles 2024

INSCRIPCIONS: Del 20 al 28 de març

REMARCA IMPORTANT: Realitzar la prova d’accés (i aprovar-la) no significa que l’alumne ja està admés en aquest centre. Ha de sol·licitar plaça accedint al menú principal “Admissió alumnat 2024-2025”. SÓN DOS TRÀMITS DIFERENTS.

Calendari

Famílies Professionals

Horari de les Proves

Informació de Conselleria

Inscripció Grau Mitjà

Inscripció Grau Superior

Llistes DEFINITIVES admesos: G. MITJÀG. SUPERIOR

Normativa

Qualificacions DEFINITIVES