Llibres de Text 2021-2022

1ESO          2ESO          3ESO          4ESO          1BAT          2BAT                         TOTS

ACTUALITZACIONS:

  1. 01-07-2021: S’han eliminat els llibres de Geografia i Història en castellà de 1r i 2n ESO.

OBSERVACIONS:

  1. Les assignatures que no apareixen en les llistes, possiblement no tinguen llibre de text. Ho concretarà el/la professor/a a l’inici de curs, si s’escau.
  2. No hi ha llibres de text en els estudis d’FP. En cas que se n’haja d’adquirir algun ho concretarà el/la professor/a a l’inici de curs.
  3. L’idioma del llibre que consta (castellà o valencià) és el recomanat pel departament; això no obstant, cadascú pot comprar-los en l’idioma que desitge sota la seua responsabilitat. Quan emplenes la matrícula telemàtica podràs saber amb certesa quina matèria es cursarà en castellà, valencià o anglés.
  4. L’alumnat d’ESO que pertany a la XarxaLlibres no ha de comprar, en principi, els llibres que consten en el següent: LOT