Llibres de Text 2022-2023

1ESO          2ESO          3ESO          4ESO          1BAT          2BAT          1FPB               TOTS

ACTUALITZACIONS:

  1. 05-09-2022: Afegit el llibre de Literatura Universal per a 1BAT-Nocturn.
  2. 13-09-2022: Corregides algunes errades en Biologia de 1BAT i 2BAT.
  3. 28-10-2022: Llibres de lectura obligatoris en Anglés

OBSERVACIONS:

  1. Les assignatures que no apareixen en les llistes, possiblement no tinguen llibre de text. Ho concretarà el professorat a l’inici de curs, si s’escau.
  2. No hi ha llibres de text en els estudis d’FP. En cas que se n’haja d’adquirir algun ho concretarà el/la professor/a a l’inici de curs.
  3. L’idioma del llibre que consta (castellà o valencià) és el recomanat pel departament; això no obstant, cadascú pot comprar-los en l’idioma que desitge sota la seua responsabilitat.
  4. A causa del canvi d’estudis a la LOMLOE recomanem esperar a comprar els llibres a l’inici de curs per als cursos 1ESO, 3ESO i 1BAT.