Llibres de Text 2024-2025

1ESO          2ESO          3ESO         4ESO          1BAT          2BAT          CICLES               TOTS

ACTUALITZACIONS:

OBSERVACIONS:

  1. Les assignatures que no apareixen en les llistes, possiblement no tinguen llibre de text. Ho concretarà el professorat a l’inici de curs, si s’escau.
  2. No solen haver-hi llibres de text en els estudis d’FP. En cas que se n’haja d’adquirir algun ho concretarà el/la professor/a a l’inici de curs.
  3. L’idioma del llibre que consta (castellà o valencià) és el recomanat pel departament; això no obstant, cadascú pot comprar-los en l’idioma que desitge sota la seua responsabilitat.