Alberto BautistaPresident
Marta AscóSecretària
Emili MorantCap d’estudis ESO
Saül PérezCap d’estudis cicles formatius
José Ramón MiguelesRepresentant professorat
Asunción MolinaRepresentant professorat
Josep Pasqual PastorRepresentant professorat
Inmaculada RubioRepresentant professorat
Joan SignesRepresentant professorat
Vicent TerolRepresentant professorat
Ricard VerdúRepresentant professorat
Asma El KahaddarRepresentant famílies
Aránzazu GilRepresentant famílies
María Victoria GinelRepresentant famílies
Joanna NavasRepresentant famílies
Xavier Josep RódenasRepresentant famílies
Marta SignesRepresentant famílies
José Jesús SorribesRepresentant PAS
Maria Gloria MañóRepresentant PAE
Diego HernandoRepresentant alumnat
Óscar HernandoRepresentant alumnat
Murta RódenasRepresentant alumnat
Lucía SignesRepresentant alumnat
Maribel CodinaRepresentant Ajuntament de Gandia