CAPS DE DEPARTAMENT

Curs 2022-2023

ANGLÉS: Ana Isabel Sánchez

ARTS PLÀSTIQUES: Fortunato Sancho

ATLETISME: Andrés Denia

CIÈNCIES NATURALS: Anna Ribes

ECONOMIA: Elena Cloquell

EDUCACIÓ FÍSICA: Jordi Cloquell

FILOSOFIA: Manuel Toscano

FÍSICA I QUÍMICA: Mª Teresa Soler

FOL: Vicente J. Beltrán

FRANCÉS: Inmaculada Savall

GEOGRAFIA I HISTÒRIA: Luis Anduig

GREC: Álvaro Ortolá

FAMÍLIA PROFESSIONAL INFORMÀTICA I COMUNICACIONS (Cicles): Tomás Ferrandis

INFORMÀTICA (ESO i BAT) – COORDINADORA TIC: Marta Ascó

LLATÍ: Mª Asunción Molina

LLENGUA CASTELLANA: Cristina Sánchez

LLENGUA VALENCIANA: Joan Josep Castellà

MATEMÀTIQUES: Emilio Morant

MÚSICA: María Encarnación Ruiz

ORIENTACIÓ: Susana Honrubia

RELIGIÓ: Elvira Canet

TECNOLOGIA: Lucía Defez