CAPS DE DEPARTAMENT

Curs 2023-2024

ANGLÉS: Ana Isabel Sánchez

ARTS PLÀSTIQUES: Fortunato Sancho

ATLETISME: Andrés Denia

CIÈNCIES NATURALS: Anna Ribes

ECONOMIA: Elena Cloquell

EDUCACIÓ FÍSICA: Jordi Cloquell

FILOSOFIA: Manuel Toscano

FÍSICA I QUÍMICA: Mª Teresa Soler

FOL: Mario López

FRANCÉS: Inmaculada Savall

GEOGRAFIA I HISTÒRIA: Luis Anduig

GREC: Álvaro Ortolá

FAMÍLIA PROFESSIONAL INFORMÀTICA I COMUNICACIONS (Cicles): Mª Ángeles Climent

INFORMÀTICA (ESO i BAT) – COORDINADORA TIC: Marta Ascó

LLATÍ: Mª Asunción Molina

LLENGUA CASTELLANA: Carmen Soler

LLENGUA VALENCIANA: Joan Josep Castellà

MATEMÀTIQUES: Emilio Morant

MÚSICA: Ricard Radal

ORIENTACIÓ: Susana Honrubia

RELIGIÓ: Elvira Canet

TECNOLOGIA: Lucía Defez