CAPS DE DEPARTAMENT

Curs 2021-2022

ANGLÉS: Cristina Pérez

ARTS PLÀSTIQUES: Fortunato Sancho

ATLETISME: Andrés Denia

BIOLOGIA I GEOLOGIA: Raquel Mengual

ECONOMIA: Elena Cloquell

EDUCACIÓ FÍSICA: Juan Bautista Climent

FILOSOFIA: Manuel Toscano

FÍSICA I QUÍMICA: Lourdes Andrés

FOL: Mario López

FRANCÉS: Verónica Cortés

GEOGRAFIA I HISTÒRIA: Mª Victoria Nogueroles

GREC: Álvaro Ortolá

FAMÍLIA PROFESSIONAL INFORMÀTICA I COMUNICACIONS (Cicles): Saül Pérez

INFORMÀTICA (ESO i BAT): Marian Climent

PRÀCTIQUES FCT: Sergi Gámez

LLATÍ: Fernando Miret

LLENGUA CASTELLANA: Cristina Sánchez

LLENGUA VALENCIANA: Joan Josep Castellà

MATEMÀTIQUES: Rubén Malonda

MÚSICA: María Encarnación Ruiz

ORIENTACIÓ: Susana Honrubia

RELIGIÓ: Elvira Canet

TECNOLOGIA: Miguel Ángel Ibiza