Aneu a la barra d'eines

TUTORES I TUTORS

Curs 2020-2021

(Entre parèntesis amb roig consta l’horari d’atenció a pares)

Si es vol concertar una entrevista cal demanar cita prèvia telefonant al 962829430

1ESO-A: Alba Pérez ( Dimarts, de 09.50 a 10.45 )

1ESO-B: Marisa Romero ( Dimarts, de 09.50 a 10.45 )

1ESO-C: Amparo Gadea ( Divendres, d’11.15 a 12.10 )

1ESO-D: Amparo Fuster ( Dilluns, de 13.05 a 14.00 )

1ESO-E: Ricard Radal ( Dimecres, de 09.50 a 10.45 )

1ESO-F: Jordi Cloquell ( Divendres, de 09.50 a 10.45 )

2ESO-A: David Millet ( Dilluns, de 09.50 a 10.45 )

2ESO-B: Eva Molina ( Dimarts, de 12.10 a 13.05 )

2ESO-C: Juan Martínez ( Dimarts, d’11.15 a 12.10 )

2ESO-D: Raquel Moreno ( Dimarts, de 12.10 a 13.05 )

2ESO-E: Mª Jesús Martínez ( Dilluns, de 08.55 a 09.50 )

2ESO-F: Ana Gasó Climent ( Dijous, d’11.15 a 12.10 )

3ESO-A: Mabel Domingo ( Dimarts, de 12.10 a 13.05 )

3ESO-B: Lourdes Andrés ( Dimarts, d’11.15 a 12.10 )

3ESO-C: Josep Aliaga ( Dijous, d’11.15 a 12.10 )

3ESO-D: Mª Isabel Pacheco ( Dilluns, de 18.00 a 18.55 )

3E-PMAR: Constanza Mengual ( Dilluns, d’11.15 a 12.10 )

4ESO-A: Carmen Soler ( Dimecres, de 12.10 a 13.05 )

4ESO-B: Teresa García ( Divendres, d’11.15 a 12.10 )

4ESO-C: Claudia Catalá ( Dijous, de 09.50 a 10.45 )

4ESO-D: Ricard Verdú ( Dilluns, de 09.50 a 10.45 )

4E-PR4: Mª Teresa Soler ( Dijous, d’11.15 a 12.10 )

1BAT-ANaomi Pertegás ( Dimarts, d’11.15 a 12.10 )

1BAT-B: José Vicente Sanjaime ( Dilluns, de 09.50 a 10.45 )

1BAT-C: Mª Carmen Salvador ( Divendres, de 12.10 a 13.05 )

1BAT-D: Laura Moscardó ( Dimecres, de 09.50 a 10.45 )

1BAT-X: Manuel Toscano ( Dilluns, de 21.05 a 22.00 )

2BAT-A: José Ramón Borrás ( Dilluns, de 09.50 a 10.45 )

2BAT-B: Carles Ferri ( Divendres, d’11.15 a 12.10 )

2BAT-C: Isabel Font ( Dijous, d’11.15 a 12.10 )

2BAT-X: Luis Anduig ( Dimecres, de 19.15 a 20.10 )

1SMX (Diürn): Roberto Alonso ( Dijous, de 19.15 a 20.10 )

1SMX (Vespertí): Celia Gómez ( Dimecres, de 17.05 a 18.00 )

2SMX: Alberto Bautista ( Dimecres, d’11.15 a 12.10 )

2SMX (Vespertí): Erundina Hernández ( Dimecres, de 18.00 a 18.05 )

1DAW: Andreu Moll ( Dilluns, de 17.05 a 18.00 )

2DAW: Quique Savall ( Dilluns, de 12.10 a 13.05 )

1ASIX: Josep Mansanet ( Dimecres, de 18.00 a 18.55 )

1ASIX Semipresencial : Josep Pastor ( Divendres, de 19.15 a 20.10 )

2ASIX: Francisco Javier Martínez ( Dimarts, de 18.00 a 18.05 )

1FPB: Sergi Ortiz ( Dijous, de 08.55 a 09.50 )

2FPB: Sergi Gámez ( Divendres, de 12.10 a 13.05 )

1r ATLETISME (Mitjà – Inicial): Ana Faus ( Dilluns, de 09.50 a 10.45 )

2n ATLETISME (Mitjà – Final): Juan Vicente Escolano ( Dimarts, d’11.15 a 12.10 )

1r ATLETISME (Superior): Andrés Denia ( Dimecres, d’11.15 a 12.10 )