Oficina Virtual – Cicles Formatius

PROVES D’ACCÉS 2024

Sol·licitud de Beques

Beques Eurolingua


Normativa d’accés a cicles formatius curs 2023-24

Us compartim la informació sobre l’accés, admissió i matrícula en ensenyaments de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional a la Comunitat Valenciana:

INFORMACIÓ MATRÍCULA ALUMNAT QUE HA ACONSEGUIT PLAÇA EN EL PROCÉS D’ADJUDICACIONS


MATRÍCULA: Curs 2023-24

ALUMNAT NOU DE CICLES

(que ha obtingut plaça en PROCÉS D’ADJUDICACIÓ DE VACANTS)

Presencial/Semipresencial amb plaça adjudicada en Adjudicacions 23/24

T’has de matricular per l’enllaç:

Formulari matricula setembre

(cal accedir per compte de gmail. Si no tens crea-te’l)

(si no et matricules per aquesta plataforma el sistema entén que renuncies a la plaça concedida) y

Una vegada matriculats a l’enllaç anterior, omplir i adjuntar la documentació que s’indica en el apartat inferior en el següent:

ALUMNAT DEL CENTRE

ÚNICAMENT PER A ALUMNAT MATRICULAT EN EL CENTRE EN GRUPS PRESENCIALS

Del 7 al 18 de Juliol de 2023

Únicament per a l’alumnat matriculat en IES Serpis durant l’actual curs escolar i en el mateix cicle al que es matricularà ara.

Cal accedir al formulari identificant-se amb el correu educatiu de l’alumne xxxxx@alu.edu.gva.es

Omplir el Formulari i aportar la documentació següent:


– Documentació que s’ha d’adjuntar al formulari:

Imprimeix els següents documents, signa’ls i escaneja’ls (preferiblement en pdf). Et faran falta per a adjuntar-los al formulari de matrícula que trobaràs al final:

1. Fotocòpia del llibre de família (menors d’edat). DNI – NIE – PASSAPORT per a tot l’alumnat.

2. Imprés d’aportació de despeses comunes.

3. Resguard bancari de pagament d’aportació de despeses comunes.

4. Sol·licitud d’accés a “Web Família”

5. Autorització per a l’ús d’imatges.

6 a. Comunicat anul·lació de matrícula per inassistència (grups presencials)

6 b. Comunicat d’assistència a alguns mòduls (grups semi presencials)

7. Sol·licitud TORN cicle (només per a SMR Informàtica)

8. Impresos de Taxes Pagades:

– Primer curs:

Targetes d’identitat (Ordinària 2,22€, Nombrosa General 1,1€, Nombrosa Especial 0€)

Informe d’avaluació de Formació Professional (Ordinària 4€, Nombrosa General 2€, Nombrosa Especial 0€)

– Segon curs:

Informe d’avaluació de Formació Professional (Ordinària 4€, Nombrosa General 2€, Nombrosa Especial 0€)

Enllaç al generador de taxes de Conselleria

– Imprimeix, signa i escaneja els documents en PDF 
– Com a document 3, aporta el resguard de pagament.
Del punt 8 (taxes) has d’aportar dos documents per cada taxa pagada (el pdf amb les dades personals i el resguard de pagament).
No cal enviar la documentació per mail. Quan faces el formulari de matrícula et demanarà que puges els pdf.

IMPORTANT: Tot l’alumnat que no haja aportat el seu requisit acadèmic d’accés al cicle corresponent, haurá de presentar (original i còpia) en Secretaria URGENTMENT.

– Documentació a aportar:

Imprimeix els següents documents, signa’ls i escaneja’ls (preferiblement en pdf).  Si no tens escàner pots usar una aplicació del mòbil que al fer una foto al document la convertix a pdf. Et faran falta per a adjuntar-los al formulari de matrícula que has trobat abans:

1. Fotocòpia del llibre de família (menors d’edat). DNI – NIE – PASSAPORT per a tot l’alumnat.

2. Imprés d’aportació de despeses comunes.

3. Resguard bancari de pagament d’aportació a despeses comunes.

4. Sol·licitud d’accés a “Web Família”

5. Autorització per a l’ús d’imatges.

6 a. Comunicat anul·lació de matrícula per inassistència (grups presencials)

7. Sol·licitud TORN cicle (només per a SMR Informàtica)

8. Taxes Pagades (Alumnat d’FPB no paga taxes ja que es matricula a ensenyament obligatori).

– Primer curs:

Targetes d’identitat (Ordinària 2,22€, Nombrosa General 1,1€, Nombrosa Especial 0€)

Informe d’avaluació de Formació Professional (Ordinària 4€, Nombrosa General 2€, Nombrosa Especial 0€)

– Segon curs:

Informe d’avaluació de Formació Professional (Ordinària 4€, Nombrosa General 2€, Nombrosa Especial 0€)

Enllaç al generador de taxes de Conselleria

– Imprimeix, signa i escaneja els documents en PDF 
– Com a document 3, aporta el resguard de pagament.
Del punt 8 (taxes) has d’aportar dos documents per cada taxa pagada (el pdf amb les dades personals i el resguard de pagament).
No cal enviar la documentació per mail. Quan faces el formulari de matrícula et demanarà que puges els pdf.


Enllaç al generador de taxes de Conselleria

 • En l’apartat “Òrgan gestor”, seleccionar “INSTITUTS DE VALÈNCIA”.
 • En l’apartat “Taxa”, seleccionar “Targetes d’identitat” o «Informe d’avaluació de Formació Professional».
 • Prémer “Continua”.
 • Seleccionar Tipus de matrícula (Ordinària, Família nombrosa/monoparental o bonificació per discapacitat).
 • Emplenar el formulari i prémer “Acceptar”.
 • Imprimir les 3 còpies de les taxes.
 • Abonar les taxes en qualsevol de les entitats bancàries indicades a la taxa.
 • Podrà pagar mitjançant targeta de crèdit o dèbit, Visa, Mastercard o 6000 de qualsevol entitat.

CONVALIDACIONS:

 • Sol·licitud de convalidació d’estudis el reconeixement del qual correspon als directors dels centres (títols LOGSE). Annex XIV
 • Sol·licitud de convalidació d’estudis el reconeixement del qual correspon als directors dels centres (títols LOE). Annex XV
 • Sol·licitud de convalidació d’estudis el reconeixement del qual correspon al Ministeri d’Educació. Annex XVII
 • Sol·licitud de convalidació d’estudis el reconeixement del qual correspon a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. Annex XVIII

ANUL·LACIONS

 • Sol·licitud d’anul·lació de matrícula en cicles formatius. Annex VII
 • Sol·licitud de renúncia de convocatòries de cicles formatius  Annex IX
 • Sol·licitud d’ajornament de la qualificació del mòdul de Formació en Centres de treball. Annex XIII
 • Sol·licitud d’exempció del mòdul de Formació en Centres de treball. Annex X

SOL·LICITUD DEL TÍTOL DE TÈCNIC (Grau Mitjà) o TÈCNIC SUPERIOR (Grau Superior):

 • Sol·licitud expedició de títol (en finalitzar els estudis de Formació Professional): Imprés
 • Taxa per a sol·licitar el títol de Tècnic (Grau mitjà) o Tècnic Superior (Grau Superior): 

Enllaç al generador de taxes de Conselleria

 • En l’apartat “Òrgan gestor”, seleccionar “INSTITUTS DE VALÈNCIA”.
 • En l’apartat “Taxa”, seleccionar “TÍTOL DE TÈCNIC/TÈCNIC SUPERIOR”.
 • Prémer “Continua”.
 • Seleccionar Tipus de matrícula (Ordinària, Família nombrosa/monoparental o bonificació per discapacitat).
 • Emplenar el formulari i prémer “Acceptar”.
 • Imprimir les 3 còpies de les taxes.
 • Abonar les taxes a qualsevol de les entitats bancàries indicades a la taxa.
 • Podrà pagar mitjançant targeta de crèdit o dèbit, Visa, Mastercard o 6000 de qualsevol entitat.

Exàmens: 4, 5 i 6 de juliol

REUNIÓ a l’IES: Dijous 22 de juny als 13.00 per a alumnes de Batxillerat i Cicles

Enviar entre el dia , al correu electrònic , la següent documentació: 
FOTOCÒPIA DEL DNI // NIE
IMPRÉS DE MATRÍCULA (Formulari)
JUSTIFICANT DE L’INGRÉS DE LES TAXES
DOCUMENTACIÓ QUE ACREDITA L’EXEMPCIÓ  O REDUCCIÓ DE LA TAXA.  
TAXES DE MATRÍCULA 
Ordinària: 70,38.- euros
Família Nombrosa General35,19.- euros
Família Nombrosa EspecialExempts
Víctimes de violència de gènereExempts
Família monoparental categoria general35,19.- euros
Família monoparental categoria especialExempts
Alumnat amb discapacitat igual o superior al 33%Exempts
Alumnat amb matrícula d’honor o premi extraordinari en 2n de batxilleratExempts

L’ingrés haurà de realitzar-se en:  Banc Sabadell: carrer del Dr. Manuel Candela, s/n. 46021, València

IBAN ES90 0081 1320 2100 0112 0420