Oficina Virtual – Cicles Formatius

ADMISSIÓ:


MATRÍCULA: Curs 2022-23

ALUMNAT NOU DE CICLES

Obert per a l’alumnat que ha aconseguit plaça en procés d’adjudicació de vacants.

NOMÉS OBERT PER A ALUMNES ADJUDICATS

(altres sol.licituds seran descartades)

accés al formulari

(llegir abans Documentació a aportar més baix)

ALUMNAT DEL CENTRE

ÚNICAMENT PER A ALUMNAT MATRICULAT EN EL CENTRE EN GRUPS PRESENCIALS

Alumnes que promocionen o que han de repetir en un mateix cicle i que han estat matriculats durant el curs actual

FPB i Cicles Mitjans i Superiors

 • OBERT DEL 10/7 al 20/7

                 accés al formulari

(llegir abans Documentació a aportar)


– Documentació a aportar:

Imprimeix els següents documents, signa’ls i escaneja’ls (preferiblement a pdf). Et faran falta per adjuntar-los al formulari de matrícula que trobaràs al final:

1. Fotocòpia del llibre de família. (menors d’edat). DNI – NIE – PASSAPORT per a tot l’alumnat.

2. Imprés  per aportació a despeses comunes.

3. Resguard bancari de pagament d’aportació a despeses comunes.

4. Sol·licitud d’accés a “Web Família”

5. Autorització per a l’ús d’imatges.

6 a. Comunicat anul·lació de matrícula per inassistència (grups presencials)

6 b. Comunicat d’assistència a alguns móduls (grups semi presencials)

7. Sol·licitud torn cicle (sols per a SMR Informàtica)

8. Impresos de Taxes Pagades:

– Primer curs:

Targetes d’identitat (Ordinària 2,22€, Nombrosa General 1,1€, Nombrosa Especial 0€)

Informe d’avaluació de Formació Professional (Ordinària 4€, Nombrosa General 2€, Nombrosa Especial 0€)

– Segon curs:

Informe d’avaluació de Formació Professional (Ordinària 4€, Nombrosa General 2€, Nombrosa Especial 0€)

– Imprimeix, signa i escaneja els documents a PDF 
– Com a document 3 aporta el resguard de pagament.
Del punt 8 (taxes) i has d’aportar dos documents per cada taxa pagada (el pdf amb les dades personals i el resguard de pagament).
No cal enviar la documentació per mail. Quan faces el formulari de matrícula et demanarà que puges els pdf.

– Documentació a aportar:

Imprimeix els següents documents, signa’ls i escaneja’ls (preferiblement a pdf). Et faran falta per adjuntar-los al formulari de matrícula que trobaràs al final:

1. Comunicat anul·lació de matrícula per inassistència

2. Imprés  per aportació a despeses comunes

3. Resguard bancari de pagament d’aportació a despeses comunes.

4. Taxes Pagades.

– Primer curs:

Targetes d’identitat (Ordinària 2,22€, Nombrosa General 1,1€, Nombrosa Especial 0€)

Informe d’avaluació de Formació Professional (Ordinària 4€, Nombrosa General 2€, Nombrosa Especial 0€)

– Segon curs:

Informe d’avaluació de Formació Professional (Ordinària 4€, Nombrosa General 2€, Nombrosa Especial 0€)

Enllaç al generador de taxes de Conselleria

Els  documents 1 i 2 els heu de completar, signar i escanejats en Pdf i pujar-los al formulari.  El document 3 cal pujar-lo.

De les taxes, cal adjuntar el pdf de dades personals generat per l’aplicació i el document de pagament   (4 documents per als alumnes de primer i 2 documents per als de segon)


Enllaç al generador de taxes de Conselleria

 • A l´apartat “Òrgan gestor”, seleccionar “INSTITUTS DE VALÈNCIA”.
 • A l´apartat “Taxa”, seleccionar “Targetes d’identitat” o «Informe d’avaluació de Formació Professional».
 • Polsar “Continua”.
 • Seleccionar Tipus de matrícula (Ordinària, Família nombrosa/monoparental o bonificació per discapacitat).
 • Emplenar el formulari i polsar “Acceptar”.
 • Imprimir les 3 còpies de les taxes.
 • Abonar les taxes a qualsevol de les entitats bancàries indicades a la taxa.
 • Podrà pagar mitjançant targeta de crèdit o dèbit, Visa, MasterCard o 6000 de qualsevol entitat.

CONVALIDACIONS:

 • Sol·licitud de convalidació d’estudis el reconeixement del qual correspon als directors dels centres (títols LOGSE). Annex XIV
 • Sol·licitud de convalidació d’estudis el reconeixement del qual correspon als directors dels centres (títols LOE). Annex XV
 • Sol·licitud de convalidació d’estudis el reconeixement del qual correspon al Ministeri d’Educació. Annex XVII
 • Sol·licitud de convalidació d’estudis el reconeixement del qual correspon a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. Annex XVIII

ANUL·LACIONS

 • Sol·licitud d’anul·lació de matrícula en cicles formatius. Annex VII
 • Sol·licitud de renúncia de convocatòries de cicles formatius  Annex IX
 • Sol·licitud d’ajornament de la qualificació del mòdul de Formació en Centres de treball. Annex XIII
 • Sol·licitud d’exempció del mòdul de Formació en Centres de treball. Annex X

SOL·LICITUD DEL TÍTOL DE TÈCNIC (Grau Mitjà) o TÈCNIC SUPERIOR (Grau Superior):

 • Sol·licitud expedició de títol (al finalitzar els estudis de Formació Professional): Imprés
 • Taxa per a sol·licitar el títol de Tècnic (Grau mitjà) o Tècnic Superior (Grau Superior): 

Enllaç al generador de taxes de Conselleria

 • A l´apartat “Òrgan gestor”, seleccionar “INSTITUTS DE VALÈNCIA”.
 • A l´apartat “Taxa”, seleccionar “TÍTOL DE TÈCNIC/TÈCNIC SUPERIOR”.
 • Polsar “Continua”.
 • Seleccionar Tipus de matrícula (Ordinària, Família nombrosa/monoparental o bonificació per discapacitat).
 • Emplenar el formulari i polsar “Acceptar”.
 • Imprimir les 3 còpies de les taxes.
 • Abonar les taxes a qualsevol de les entitats bancàries indicades a la taxa.
 • Podrà pagar mitjançant targeta de crèdit o dèbit, Visa, MasterCard o 6000 de qualsevol entitat.

Enviar entre el dia 23 al 27 de maig de 2022, al correu electrònic  matricula@iesserpis.org, la següent documentació: 
FOTOCOPIA DEL DNI // NIE
IMPRÉS DE MATRÍCULA (Formulari)
JUSTIFICANT DE L’INGRÉS DE LES TAXES
DOCUMENTACIÓ QUE ACREDITE L’ EXEMPCIÓ  o REDUCCIÓ DE LA TAXA.  
TAXES DE MATRÍCULA 
Ordinària: 78,20.- euros
Família Nombrosa General39,10.- euros
Família Nombrosa EspecialExempts
Víctimes de violència de gènereExempts
Família monoparental categoria general39,10.- euros
Família monoparental categoria especialExempts
Alumnat amb discapacitat igual o superior al 33%Exempts
Alumnat amb matrícula d’honor o premi extraordinari en 2n de batxilleratExempts

L’ingrés haurà de realitzar-se en:  Banc Sabadell: carrer del Dr. Manuel Candela, s/n. 46021, València

IBAN ES90 0081 1320 2100 0112 0420