Oficina Virtual -Batxillerat

 • MATRÍCULA: Curs 2023-24

ALUMNAT QUE ES MATRICULA PER PRIMERA VEGADA EN EL CENTRE

  ATENCIÓ:   PROCEDIMENT obert  del 24 al 28 de juliol. Consulteu prèviament els llistats definitius d’admesos.  

Atenció: per a poder pujar els documents requerits s’ha d’iniciar sessió amb el compte @alu.edu.gva.es

FORMULARI: http://bit.ly/SERPIS_1BAT_MAT

ALUMNAT DEL CENTRE

 • 2n Batxillerat:
 • 1r Batxillerat: del  24  al  28 de juliol

FORMULARI: http://bit.ly/SERPIS_1BAT_MAT

Atenció: per a poder pujar els documents requerits s’ha d’iniciar sessió amb el compte @alu.edu.gva.es


DOCUMENTACIÓ A APORTAR (en adjunt al formulari)

 1. Fotocòpia del llibre de família.
 2. Certificació acadèmica. (consultar casos)
 3. Imprés d’aportació a despeses comunes.
 4. Resguard bancari de pagament:  aportació a despeses comunes.
 5. Autorització per a l’ús d’imatges.
 6. Sol·licitud d’accés a “Web Família”.
 7. Taxes Pagades:
  • 1r curs (Targeta d’identitat i Expedició historial acadèmic batxillerat).
  • 2n curs (Targeta d’identitat).
 • Formulari de matrícula 1r Batxillerat
 • Formulari de matrícula 2n Batxillerat 

DOCUMENTACIÓ A APORTAR (en adjunt al formulari)

 1. Imprés d’aportació a despeses comunes.
 2. Resguard bancari de pagament:  aportació a despeses comunes.
 3. Taxes Pagades:
  • 1r curs (Targeta d’identitat i Expedició historial acadèmic batxillerat).
  • 2n curs (Targeta d’identitat).

TAXES: TARGETA D’IDENTITAT I EXPEDICIÓ D’HISTORIAL ACADÈMIC

Enllaç al generador de taxes de Conselleria

 • En l’apartat “Òrgan gestor”, seleccionar “INSTITUTS DE VALÈNCIA”.
 • En l’apartat “Taxa”, seleccionar “Targetes d’identitat” o «Expedició historial acadèmic batxillerat».
 • Prémer “Continuar”.
 • Seleccionar Tipus de matrícula (Ordinària, Família nombrosa/monoparental o bonificació per discapacitat).
 • Emplenar el formulari i prémer “Acceptar”.
 • Imprimir les 3 còpies de les taxes.
 • Abonar les taxes a qualsevol de les entitats bancàries indicades en la taxa.
 • Podrà pagar mitjançant targeta de crèdit o dèbit, Visa, Mastercard o 6000 de qualsevol entitat.

SOL·LICITUD DEL TÍTOL DE BATXILLERAT:

Sol·licitud expedició de títol (en finalitzar els estudis de Batxillerat)


TAXA PER A SOL·LICITAR EL TÍTOL DE BATXILLERAT

Enllaç al generador de taxes de Conselleria

 • En l’apartat “Òrgan gestor”, seleccionar “INSTITUTS DE VALÈNCIA”.
 • En l’apartat “Taxa”, seleccionar “TÍTOL DE BATXILLERAT”.
 • Prémer “Continuar”.
 • Seleccionar Tipus de matrícula (Ordinària, Família nombrosa/monoparental o bonificació per discapacitat).
 • Emplenar el formulari i prémer “Acceptar”.
 • Imprimir les 3 còpies de les taxes.
 • Abonar les taxes a qualsevol de les entitats bancàries indicades a la taxa.
 • Podrà pagar mitjançant targeta de crèdit o dèbit, Visa, Mastercard o 6000 de qualsevol entitat.

PAU (EBAU) 2023 CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA

Exàmens: 4, 5 i 6 de juliol

REUNIÓ a l’IES: Dijous 22 de juny a les 13.00 per a alumnes de Batxillerat i Cicles

Calendari, horari proves d’accés i normativa. 

Normes d’inscripció PAU (EBAU) 2023. Convocatòria extraordinària.

Enviar entre el dia 22 i 26 de juny de 2023al correu electrònic  matricula@iesserpis.org, la següent documentació:
– FOTOCÒPIA DEL DNI // NIE
– IMPRÉS DE MATRÍCULA (Formulari)
– JUSTIFICANT DE L’INGRÉS DE LES TAXES
– DOCUMENTACIÓ QUE ACREDITE L’EXEMPCIÓ  O REDUCCIÓ DE LA TAXA. 
– SOL·LICITUD DEL TÍTOL DE BAXILLERAT. (Veure a dalt)
TAXES DE MATRÍCULA 
Ordinària: 70,38.- euros
Família Nombrosa General35,19.- euros
Família Nombrosa EspecialExempts
Víctimes de violència de gènereExempts
Família monoparental categoria general35,19.- euros
Família monoparental categoria especialExempts
Alumnat amb discapacitat igual o superior al 33%Exempts
Alumnat amb matrícula d’honor o premi extraordinari en 2n de batxilleratExempts

L’ingrés haurà de realitzar-se en:  Banc Sabadell: carrer del Dr. Manuel Candela, s/n. 46021, València

IBAN ES90 0081 1320 2100 0112 0420

CONVALIDACIONS DE MÚSICA I DANSA I EXEMPCIÓ D’EDUCACIÓ FÍSICA