Oficina Virtual -Batxillerat

Curs 2024-25

 • ADMISSIÓ:
  • Presentació de sol·licituds: del 4 al 10 de juny
 • CALENDARI D’ADMISSIÓ: ací
 • ACCÉS A LA RESOLUCIÓ D’ADMISSIÓ (25 d’abril de 2024): ací
 • Punt per circumstància específica:
  • El Consell Escolar de l’IES Serpis, reunit el dia 29 d’abril de 2024, a les 17.30 hores ha decidit atorgar el punt per circumstància específica en el procés d’admissió 2024-25 a les següents circumstàncies: 
   • Germans o germanes matriculats en el centre 
   • Pare, mare o tutors legals treballadors en actiu en el centre docent. 
   • imultaneïtat amb ensenyaments professionals de música o de dansa. 
   • Condició d’esportista d’elit, d’alt nivell o d’alt rendiment, així com el personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d’elit de la Comunitat Valenciana. 
 • PREVISIÓ OFERTA ACADÈMICA: Formulari obert des del 17 de maig al 24 de maig
 • formulari 1BATX
 • formulari 2BATX
 • MATRÍCULA

ALUMNAT QUE ES MATRICULA PER PRIMERA VEGADA EN EL CENTRE

  ATENCIÓ:   PROCEDIMENT obert  del 24 al 30 de juliol. (Matrícula telemàtica)

del 24 al 31 de juliol. (Matrícula presencial)

Consulteu prèviament els llistats definitius d’admesos.  

Atenció: per a poder pujar els documents requerits s’ha d’iniciar sessió amb el compte @alu.edu.gva.es

FORMULARI: http://bit.ly/SERPIS_1BAT_MAT

ALUMNAT DEL CENTRE

 • 2n Batxillerat:
  • Del  21 al  26 de juny
  • Del 2 de juliol al 7 de juliol (extraordinària)
  • FORMULARI: http://bit.ly/SERPIS_2BAT_MAT
 • 1r Batxillerat: del  24  al  30 de juliol. (Matrícula telemàtica)
 • del 24 al 31 de juliol. (Matrícula presencial)
 • Consulteu prèviament els llistats definitius d’admesos.  

FORMULARI: http://bit.ly/SERPIS_1BAT_MAT

Atenció: per a poder pujar els documents requerits s’ha d’iniciar sessió amb el compte @alu.edu.gva.es


DOCUMENTACIÓ A APORTAR (en adjunt al formulari)

 1. Fotocòpia del llibre de família.
 2. Certificació acadèmica. (consultar casos)
 3. Imprés d’aportació a despeses comunes.
 4. Resguard bancari de pagament:  aportació a despeses comunes.
 5. Autorització per a l’ús d’imatges.
 6. Sol·licitud d’accés a “Web Família”.
 7. Taxes Pagades:
  • 1r curs (Targeta d’identitat i Expedició historial acadèmic batxillerat).
  • 2n curs (Targeta d’identitat).
 • Formulari de matrícula 1r Batxillerat
 • Formulari de matrícula 2n Batxillerat 

DOCUMENTACIÓ A APORTAR (en adjunt al formulari)

 1. Imprés d’aportació a despeses comunes.
 2. Resguard bancari de pagament:  aportació a despeses comunes.
 3. Taxes Pagades:
  • 1r curs (Targeta d’identitat i Expedició historial acadèmic batxillerat).
  • 2n curs (Targeta d’identitat).

TAXES: TARGETA D’IDENTITAT I EXPEDICIÓ D’HISTORIAL ACADÈMIC

Enllaç al generador de taxes de Conselleria

 • En l’apartat “Òrgan gestor”, seleccionar “INSTITUTS DE VALÈNCIA”.
 • En l’apartat “Taxa”, seleccionar “Targetes d’identitat” o «Expedició historial acadèmic batxillerat».
 • Prémer “Continuar”.
 • Seleccionar Tipus de matrícula (Ordinària, Família nombrosa/monoparental o bonificació per discapacitat).
 • Emplenar el formulari i prémer “Acceptar”.
 • Imprimir les 3 còpies de les taxes.
 • Abonar les taxes a qualsevol de les entitats bancàries indicades en la taxa.
 • Podrà pagar mitjançant targeta de crèdit o dèbit, Visa, Mastercard o 6000 de qualsevol entitat.

SOL·LICITUD DEL TÍTOL DE BATXILLERAT:

Sol·licitud expedició de títol (en finalitzar els estudis de Batxillerat)


TAXA PER A SOL·LICITAR EL TÍTOL DE BATXILLERAT

Enllaç al generador de taxes de Conselleria

 • En l’apartat “Òrgan gestor”, seleccionar “INSTITUTS DE VALÈNCIA”.
 • En l’apartat “Taxa”, seleccionar “TÍTOL DE BATXILLERAT”.
 • Prémer “Continuar”.
 • Seleccionar Tipus de matrícula (Ordinària, Família nombrosa/monoparental o bonificació per discapacitat).
 • Emplenar el formulari i prémer “Acceptar”.
 • Imprimir les 3 còpies de les taxes.
 • Abonar les taxes a qualsevol de les entitats bancàries indicades a la taxa.
 • Podrà pagar mitjançant targeta de crèdit o dèbit, Visa, Mastercard o 6000 de qualsevol entitat.

PAU (EBAU) 2024 CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA

Exàmens: 2, 3 i 4 de juliol

REUNIÓ a l’IES SERPIS: Dimarts 18 de juny a les 10.00 per a alumnes de Batxillerat i Cicles

Calendari, horari proves d’accés i normativa. 

Normes d’inscripció PAU (EBAU) 2024. Convocatòria extraordinària.

Omplir el formulari entre el dia 17 de juny i les 14:00 hores del dia 21 de juny de 2024
– FOTOCÒPIA DEL DNI // NIE
– JUSTIFICANT DE L’INGRÉS DE LES TAXES DE MATRÍCULA PAU (78,20 – 39,10 – EXEMPT)
– DOCUMENTACIÓ QUE ACREDITE LA REDUCCIÓ DE LA TAXA (EXCEPTE MATRÍCULA D’HONOR) 
– SOL·LICITUD DEL TÍTOL DE BATXILLERAT. (Veure dalt)
– JUSTIFICANT DE L’INGRÉS DE LES TAXES DEL TÍTOL DE BATXILLERAT (40,81 – 20,41)
L’alumnat que no disposa de correu corporatiu GVA haurà de passar per secretaria amb la documentació.
TAXES DE MATRÍCULA PAU 
Ordinària: 78,20.- euros
Família Nombrosa General39,10.- euros
Família Nombrosa EspecialExempts
Víctimes de violència de gènereExempts
Família monoparental categoria general39,10.- euros
Família monoparental categoria especialExempts
Alumnat amb discapacitat igual o superior al 33%Exempts
Alumnat amb matrícula d’honor o premi extraordinari en 2n de batxilleratExempts

L’ingrés haurà de realitzar-se en:  Banc Sabadell: carrer del Dr. Manuel Candela, s/n. 46021, València

IBAN ES90 0081 1320 2100 0112 0420

CONVALIDACIONS DE MÚSICA I DANSA I EXEMPCIÓ D’EDUCACIÓ FÍSICA