Inscripció en les proves d’accés als cicles de grau mitjà i superior 2024

La inscripció per realitzar les proves d’accés als cicles de grau mitjà i superior de Formació Professional l’any 2024 es realitzarà del 20 al 28 de març 2024.

Juntament amb la sol·licitud, els aspirants hauran de presentar:

– En el cas de ser menor de 18 anys algun dels següents documents: DNI, passaport, targeta d’identitat d’estranger, expedida per la comissaria de policia o oficina d’estrangers, certificat d’empadronament en un municipi, visat d’estudis o targeta d’estudiant estranger.

– En el cas de ser major de 18 anys algun dels següents documents: DNI, targeta d’identitat d’estranger, expedida per la comissaria de policia o oficina d’estrangers, visat d’estudis o targeta d’estudiant estranger.

– Justificant d’haver pagat la taxa corresponent.

– Tota la documentació haurà de ser enviada degudament signada (a mà o electrònicament) i en format electrònic, mitjançant un únic correu electrònic al centre docent en el qual desitja fer la prova (46022646.secretaria@edu.gva.es), en el qual indicaran en l’assumpte del mateix les sigles PAC seguides dels cognoms i nom de la persona sol·licitant.

IMPORTANT: Indicar al cos del e-mail, la modalitat de prova i les matèries específiques que sol·liciteu.

Més informació a l’enllaç.