Intercanvi d’Experiències Erasmus+

Exitosa Jornada d’Intercanvi d’Experiències: Alumnat Comparteix Impressions sobre els seus Viatges Erasmus+ a Praga, Jarnac i Florència

El 27 de setembre a les 16.00 h, va tindre lloc una profitosa jornada en la qual els participants del projecte Erasmus+ es van reunir per compartir les seues vivències i aprenentatges després de les seues mobilitats de grups escolars a Praga (Txèquia), Jarnac (França) i Florència (Itàlia). Aquest enriquidor esdeveniment es va dur a terme en un ambient distés i de col·laboració, on els alumnes van intercanviar experiències, opinions i propostes per a millorar futurs intercanvis.

La trobada va reunir un total de 68 alumnes, dividits en tres grups segons el seu destí d’intercanvi. 15 estudiants van participar en la mobilitat a Praga, 33 van tindre l’experiència en Jarnac (França), i altres 20 van viatjar a Florència, Itàlia. La dinàmica de la jornada va promoure la interacció entre els alumnes de diferents destins, creant grups mixtos que van compartir els seus punts de vista i van completar qüestionaris de preguntes obertes.

Les respostes dels participants van destacar els múltiples beneficis obtinguts dels seus intercanvis, incloent-hi una major receptivitat per a escoltar i parlar en una llengua estrangera, una major confiança en si mateixos per a expressar-se en l’idioma estranger, així com una excel·lent comunicació amb les seues famílies d’acolliment. A més, van assenyalar que dominar noves aplicacions digitals per a la comunicació en línia amb les seues parelles d’intercanvi va ser un desafiament que els va permetre adquirir noves habilitats tecnològiques.

Els estudiants van expressar la seua satisfacció per la reeixida adaptació a les diferències culturals, especialment a Praga on la diferència cultural va ser més acusada, i van ressaltar el càlid tracte i l’acolliment familiar rebut, juntament amb el bon menjar i el sentit de seguretat en un entorn geogràfic diferent. A més, van subratllar l’excel·lent relació amb les seues parelles d’intercanvi i amb el grup en general.

L’intercanvi els va brindar una comprensió més profunda de les diferències culturals i els va donar més seguretat per a desembolicar-se de manera autònoma en llocs estrangers. També van tindre l’oportunitat d’observar i comparar les diferents maneres de viure a casa, les rutines familiars i les actituds en el temps d’oci, la qual cosa va augmentar les seues habilitats socials.

Un de les dades més destacades va ser que el 17,6% dels alumnes van afirmar mantindre una relació contínua amb les seues respectives parelles d’intercanvi, la qual cosa evidencia la possibilitat de formació de vincles duradors al llarg de l’experiència.

En resum, les respostes dels participants van reflectir un profund agraïment per l’oportunitat de viure una experiència enriquidora que mai oblidaran i que estan disposats a repetir en el futur. A més, van valorar l’esforç i el compromís del professorat que va fer possible aquest intercanvi educatiu. La jornada va concloure amb la certesa que aquestes experiències contribueixen significativament al creixement personal i acadèmic dels alumnes, enfortint la seua comprensió del món i la seua capacitat per a adaptar-se a entorns diversos.