Projecte interdisciplinari “L’UNIVERS A L’IES SERPIS” realitzat amb 1R D’ESO

El projecte interdisciplinari “L’Univers al Serpis” realitzat per tots els grups d’àmbits de 1r d’ESO ha sigut capaç de connectar competències claus en ciència i matemàtiques (CMCT), a través del coneixement de les característiques dels planetes rocosos i gasosos a escala; i competències en comunicació lingüística (CCLI), a través de la redacció de textos i la utilització del llenguatge científic per a expressar i  argumentar temes científics específics.

L’àmbit científic s’ha dedicat a dissenyar els 8 planetes a partir d’unes semiesferes de suro i a penjar-los al sostre d’un passadís allargat de l’Institut a una distància entre elles que guarda proporcions a escala. Els alumnes han decorat cada semiesfera a partir d’imatges reals dels planetes trobades a la pàgina: www.nasa.gov.

L’àmbit sociolingüístic ha dut a terme uns panells informatius que queden penjats pròxims als planetes on queden reflectides les principals característiques i curiositats de cadascun d’ells.

El projecte dona una imatge global del treball realitzat en l’àmbit científic i en l’àmbit sociolingüístic a partir d’un mateix contingut tractat des de perspectives diferents i complementàries.