Departament d’Informàtica

Durant els últims cursos escolars l’IES Serpis ha oferit al seu alumnat de secundària i batxillerat formació en les TIC a més de comptar amb els CFGM i CFGS de l’especialitat d’informàtica en totes les seues modalitats.


Formació profesional

La Formació Professional és un itinerari formatiu en el qual es capacita per a treballar en una activitat professional de manera qualificada i que inclou un període de pràctiques en un entorn de treball real. S’ordena en tres nivells educatius:

  • Cicles formatius de grau bàsic
  • Cicles formatius de grau mitjà
  • Cicles formatius de grau superior

Presencial

¿Què es la Formació Professional presencial?

La formació es realitza primer en el centre formatiu i, una vegada completada, l’alumne passa a realitzar les seues pràctiques en l’empresa. En l’FP dual la teoria i la pràctica es combinen, de manera que l’estudiant alterna entre l’empresa i el centre formatiu.

Semipresencial

¿Què és la Formació Professional semipresencial?

L’FP Semipresencial és un mètode per a estudiar Formació Professional que compatibilitza la formació principalment a través d’Internet amb algunes classes presencials a l’aula. Una vegada completada, l’alumne passa a realitzar les seues pràctiques en l’empresa. En l’FP dual la teoria i la pràctica es combinen, de manera que l’estudiant alterna entre l’empresa i el centre formatiu.

¿Quins cursos impartim?

DAM

El Cicle Superior en Desenrotllament d’Aplicacions Multiplataforma se centra en la programació de programari per a aplicacions mòbils o d’escriptori. A més, en algunes ocasions, els especialistes en aquesta àrea podràn dirigir els seus objectius al desenvolupament de videojocs adaptats a diferents dispositius digitals, un dels àmbits on les empreses s’estan enfocant actualment.

DAW

El Cicle Superior Desenrotllament d’Aplicacions Web s’enfoca en el desenvolupament, manteniment i implantació d’aplicacions informàtiques en diferents entorns web, tant en internet com en intranet i extranet.

ASIX

El Cicle Superior de Administració de Sistemes Informatics en Xarxa s’enfoca en l’administració i manteniment de sistemes informàtics en xarxa tenint en compte la reglamentació vigent i garantint la funcionalitat i qualitat dels serveis informàtics implementats.

SMX

El cicle de grau mitjà de Sistemes Microinformatics i Xarxes s’enfoca en el coneixement precís sobre instal·lació, configuració i manteniment de sistemes microinformàtics tant a nivell de programari com de maquinari, de tal manera que l’alumne sabrà tot sobre aplicacions informàtiques i xarxes al costat de l’aprenentatge necessari per a muntar i reparar equips com un autèntic professional.


Programes Formatius en Empreses

Projectes realitzats per alumnat del centre