El meu centre en transició

Projecte educatiu que està impulsant l’Oficina de l’Energia als centres educatius més pròxims a la seua ubicació. Es tracta d’un projecte d’estalvi i eficiència energètica on es realitza un estudi energètic del centre, tant de l’estat de les seues instal·lacions com de l’ús que fa la comunitat educativa d’aquestes. Amb aquesta anàlisi es pretén detectar problemes relacionats amb l’ús de l’energia en el centre i proposar solucions conjuntes per a un espai d’ús comú. L’objectiu principal és aconseguir que la comunitat educativa faci un ús més conscient i eficient de l’energia en el centre començant el camí cap a la transició energètica. Treballant amb els centres educatius més pròxims a l’Oficina s’amplia el projecte de centre en transició a un projecte de barri en transició on els centres educatius siguen impulsors del model i motor de canvi.

El febrer de 2021 comença el projecte en l’IES SERPIS. Es van formar equips energètics amb l’alumnat dels grups de biologia i tecnologia de 4t d’ESO. Els equips energètics van estudiar els consums relacionats amb els aparells elèctrics i electrònics del centre (ordinadors, pantalles, projectors, altaveus…). Es determina que hi ha un alt potencial d’estalvi energètic millorant els hàbits d’ús d’aquests equips i eliminant el consum fantasma i consum en espera. Eliminant els consums innecessaris es redueix l’import de les factures energètiques i les emissions de CO2 associades a aquest consum.

El curs 2020/2021 va finalitzar amb la fase d’estudi. Aquest curs 2021/2022 el grup de biologia de 1r de BACH reprèn el projecte amb la finalitat de compartir els resultats i fer propostes de millora que involucren la comunitat educativa i motiven un canvi d’hàbits energètics.

En els pròxims cursos el projecte pot ampliar-se amb l’estudi energètic de la il·luminació i la climatització del centre. També es vol avaluar l’impacte en el consum de les propostes de millora que es duguen a terme durant aquest curs. 

Actualment, el projecte està coordinat per Remei Ibáñez i Àlex Valls professors de Biologia i Geologia del grup de 1r de batxillerat, i Paula Martín tècnica de l’oficina de l’energia de l’Ajuntament de València.