Convocatòries

CONVOCATÒRIES: Proves lliures i proves d'accés

Proves lliures de Batxillerat

  • Inscripció, documentació i calendari
  • Alumnat admés a les proves
  • Horari de les proves
  • Reclamacions
  • Llista provisional de qualificacions
  • Exemple del càlcul de la nota
  • Llista definitiva de qualificacions
  • Llista definitiva amb la nota final