Convocatòries

CONVOCATÒRIES: Proves lliures i proves d'accés

Proves d'accés a Grau Mitjà

» Inscripció, documentació i calendari
» Alumnat admés a les proves
» Horari de les proves
» Reclamacions
» Llista provisional de qualificacions
» Exemple del càlcul de la nota
» Llista definitiva de qualificacions
» Llista definitiva amb la nota final

Proves d'accés a Grau Superior

 • Inscripció, documentació i calendari
 • Alumnat admés a les proves
 • Horari de les proves
 • Reclamacions
 • Llista provisional de qualificacions
 • Exemple del càlcul de la nota
 • Llista definitiva de qualificacions
 • Llista definitiva amb la nota final

Proves lliures Cicles Formatius

 • Inscripció, documentació i calendari
 • Alumnat admés a les proves
 • Orientació de les proves
 • Horari de les proves
 • Reclamacions
 • Llista provisional de qualificacions
 • Exemple del càlcul de la nota
 • Llista definitiva de qualificacions
 • Llista definitiva amb la nota final

Proves lliures de Batxillerat

 • Inscripció, documentació i calendari
 • Alumnat admés a les proves
 • Horari de les proves
 • Reclamacions
 • Llista provisional de qualificacions
 • Exemple del càlcul de la nota
 • Llista definitiva de qualificacions
 • Llista definitiva amb la nota final