Equip Directiu

joseluis

DIRECCIÓ

José Luis Lorenz Andrés

kika

DIRECCIÓ ESTUDIS DIÜRN

Francisca Tenés Garcia

0x0040

VICEDIRECCIÓ

Mª Jesús Cazador Navarro

tamara

DIRECCIÓ ESTUDIS CEED

Tamara Mudarra Vidal

loles

SECRETARIA

Mª Dolores Mezquita Patuel

miquel

DIRECCIÓ ESTUDIS FP

Miquel Rodrigo Muñoz

belen

VICESECRETARIA

Ana Belén Ripollés Rodriguez

elena

DIRECCIÓ ESTUDIS NOCTURN

Elena Sanchis Sánchez