BORSA DE TREBALL

A) Presentació de la borsa.

La Borsa de Treball de l’IES Francesc Ribalta de Castelló és un servei oferit pel centre, adreçat a exalumnat i també a qualsevol empresa interessada. L’objectiu és doble; d’una banda, ajudar l’alumnat a trobar una feina relacionada amb les competències professionals adquirides, i facilitar la seva inserció laboral, i d’altra banda també pretén satisfer les sol·licituds de determinats perfils professionals que fan les empreses.

Totes les gestions de la borsa de treball es canalitzen mitjançant el correu: ssc@iesribalta.net

B) Accés a la borsa d’exalumnat.

L’alumnat que formarà part de la borsa caldrà que compleixi els següents requisits:

 • Haver-se titulat a l’IES Francesc Ribalta

 • Comprometre’s a comunicar a l’IES la contractació en cas de que es produeixi (ssc@iesribalta.net)

 • Comunicar a l’IES la baixa en la base de dades quan així ho decideixi (al formulari d’exalumnat)

Si accepten aquestes condicions i volen formar part de la borsa caldrà que emplenen el següent formulari.

Formulari d'exalumnat

C) Accés a la borsa de treball de les empreses que desitgen participar.

Les empreses interessades en que enviem la seva oferta als membres de la nostra borsa de treball caldrà que compleixin els següents requisits:

 • Estar donada d’alta com a empresa col·laboradora de l’Institut F. Ribalta mitjançant el formulari adjunt. Només cal omplir la primera vegada que es col·labora.

Formulari d'empresa col·laboradora

 • Presentar ofertes on cap candidat o candidata es pugui veure perjudicat o perjudicada i/o exclòs o exclosa per raons de sexe, raça, religió, edat... ja sigui directa o indirectament.

 • Dades obligatòries en l’oferta:

 • Lloc ofert

 • Tipus de contracte

 • Condicions del lloc de treball: durada, horari, característiques ...

 • Requisits dels candidats i candidates

 • Altres dades rellevants

 • Enviar l’oferta de treball a la següent adreça de correu electrònic: ssc@iesribalta.net