Batxillerat nocturn

Batxillerat Nocturn

Recorda fer l'admissió si vols estudiar Batxillerat Nocturn.

Guia de Batxillerat Nocturn

Guia amb tota la informació per a Batxillerat Nocturn

 

Matrícula curs 2024-2025

Els períodes per sol·licitar plaça es regiran pel procediment d'admissió establert amb caràcter general per al Batxillerat en règim diürn amb la peculiaritat que la matrícula està oberta fins al mes d'octubre.

Matrícula CEED interna:
del 2 al 5 de juliol.

Matrícula CEED externa:
del 8 al 12 de juliol.

Matrícula nocturn extern:
del 25 al 30 de juliol.

Matrícula CEED i nocturn externa vacants resultats:
del 2 al 5 de setembre.

Informació dels estudis

Tríptic informatiu

Llibres de text

Llibres a utilitzar durant el curs 2023-2024

Matèries

Matèries de les diferents modalitats.

 

Calendari d'exàmens

Calendari d'exàmens extraordinaris i pendents