Consell Escolar

Consell Escolar

El Consell Escolar del centre és l'òrgan col·legiat de govern a través del qual es garanteix la participació dels diferents sectors que constitueixen la comunitat educativa.

Presidenta: Mª Dolores Mezquita
Cap d'estudis diürn: Francisca Tenés
Cap d'estudis cicles: Miquel Rodrigo
Secretària: Belén Ripollés

Ampa: Jesús Monforte
PAS: Laura Doñate Gozalbo

Sector Famílies

 • María Luis Mundina
 • Begoña Barberá
 • Rosa Sidro
 • Beatriz Edo Gallego

Sector Professorat

 • Silvia Segarra Boix
 • Joaquim V. Tellols i Miralles
 • Ana Belén Ibañez Montoliu
 • Santiago Pitarch
 • Tomàs Gamir Conill
 • Reyes Felip Cuevas
 • Irene Roger Dols

Sector Alumnat

 • Abi Osahon Igbinomwanhia
 • Eduardo Garcia González
 • Evelina Krekhovetska Levlonovych
 • Ferran Clausell Sánchez