Exempcions batillerats

Exempcions batxillerat

Exempció de les matèries de modalitat i específiques

En la pàgina web de la Direcció General d'Ordenació Acadèmica (en l'apartat Novetats) s'ha publicat una circular amb informació i instruccions sobre el procediment que cal seguir per rectificar la matrícula de l'alumnat d'Ensenyaments Professionals de Música o Dança o amb el títol de Tècnic o Tècnic Superior afectat per la Correcció de la Resolució d'1 de juliol (DOCV 7970 d'01/02/2017), si ho sol·liciten les persones interessades.

El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 31 de març.

Circular del Servei d'Ordenació Acadèmica referent a l'alumnat que està matriculat en Batxillerat en el curs acadèmic 2016/2017 i cursa 5é o 6é d'ensenyaments professionals de música o dansa, o està en possessió d'un títol d'ensenyaments professionals de música o dansa, o un títol de Tècnic o Tècnic Superior.

Arxiu per a formalitzar la sol·licitud (PDF)

Text íntregre de la CORRECCIÓ de la Resolució d'1 de juliol de 2016 (DOGV, núm. 7970, 1 de febrer de 2017)

 

Castelló de la Plana, 22 de febrer de 2017