INSCRIPCIÓ AMPA IES RIBALTA

INSCRIPCIÓ AMPA IES RIBALTA

INSCRIPCIÓN AMPA IES RIBALTA

La quota anual és de 20 euros per família i per ser soci de l’AMPA cada alumna/e rebrà:

La cuota anual es de 20 euros por familia y por ser socio del AMPA cada alumna/o recibirà:

  • Agenda escolar
  • USB

Per a inscriure's com a família sòcia és necessari

Para inscribirse como familia socia es necesario

  • Realitzar una transferència bancària i emplenar el següent formulari del final de la pàgina / Realizar una transferencia bancaria y rellenar el formulario del final de la página
  • En el concepte de la transferència cal indicar els cognoms de l'alumnat i en quin curs està cadascú d’elles/ells /  En el concepto de la transferencia será necesario indicar los apellidos del alumnado y en qué curso está matriculado cada uno de ellas/ellos.
  • En l'últim camp del formulari cal adjuntar una còpia del justificant de la transferència / En el último campo del formulario es necesario adjuntar una copia del justificante de la transferencia.

El número de compte on s'ha de realitzar l'ingrés és

El número de cuenta donde se ha realizar el ingreso es

ES68 3058 7300 88 2720025952
Cajamar. Porta del Sol, Castelló de la Plana

En aquest enllaç podeu introduir les dades i adjuntar el justificant del pagament per correu electrònic a amparibalta@gmail.com. / En este enlace podeis introducir los datos y adjuntar el justificante del pago por correo a amparibalta@gmail.com

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkX-mkKUDSlvfGXmK-F4xvs6agjJkFiGCxQW-TNl642Svstw/viewform?usp=sf_link

Si preferiu enviar el justificant mitjançant el formulari entre ací /  Si preferís enviar el justificante mediante el formulario, podeu utilizar este enlace.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegJeJ0z0nXA3O_OSXlcjU7qo2a6HT2jKjtfZtRQ9oiSxRZNQ/viewform?usp=sf_link