Lectura Plurilingüe Drets de la infantesa i l’adolescència

El passat dilluns 20 de novembre, un grapat d'alumnes ajudants del nostre centre, va participar en la lectura plurilingüe dels drets de la infantesa i l'adolescència, que va tindre lloc a la plaça Major, al peu del Fadrí. La lectura es va fer en anglès, francès, espanyol, ucraïnés, àrab, caló, valencià i romanès. Hi va participar alumnat de diferents escoles i instituts de la cuitat de Castelló.
La Declaració dels drets del xiquet i la xiqueta es va signar el 20 de novembre de 1959 per l'Organització de Nacions Unides (ONU).
Des de l'aula de convivència volem donar les gràcies a tots els participants!