Horari d’atenció

  • De dilluns a divendres:

De 9:00 a 10:45 hores

De 11:45 a 13:30 hores

Tanquem l’hora que inclou al pati (10:45-11:45) per tal de no fer coincidir a les persones que vulguen accedir al centre amb el nostre alumnat.

  • D’acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 6 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, per a realitzar qualsevol consulta o tràmit administratiu, haurà d’acudir el/la interessat/da amb el seu NIF/NIE en vigor o carnet escolar del centre o persona autoritzada per escrit per a realitzar la gestió.
  • Qualsevol documentació demanada al centre s’entregarà com a mínim en dos dies.

Telèfon: 96 120 60 05

E-mail: 46022671.info@edu.gva.es

La direcció de correu electrònic de la Secretaria del Centre, es publica amb finalitats exclusivament Acadèmiques i Administratives.

El fet de fer-la servir per a un altre ús, i en particular amb finalitats comercials o enviament de correu brossa (SPAM), es considerarà contrari als principis de la Llei Orgànica 3/2018, de 6 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i serà donat a conéixer a las autoritats competents en matèria de protecció de dades.

Enllaços: