Tecnologia

Què és la tecnologia?

La tecnologia utilitza conjuntament coneixements de física, química, biologia, matemàtiques, dibuix… , així com diferents habilitats i tècniques, per a resoldre problemes de la vida quotidiana.

La tecnologia, ara més que mai, forma part del nostre entorn des de molt primerenca edat. Aquesta matèria aporta a l’alumnat l’oportunitat de comprendre la tecnologia a un altre nivell, fent-los d’aquesta manera capaços de construir projectes de manera autònoma, didàctica i independent.

A més, la matèria de tecnologia promou l’ús de les noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació (Tics) com a eines que poden afavorir d’aquesta manera les habilitats relacionades amb l’elaboració de projectes potenciant la creativitat i imaginació de l’alumnat, així com desenvolupar les seues aptituds per a treballar i comunicar-se en equip

Com ho fem?

Partirem d’un problema, buscarem soluciones, dissenyarem la que creguem que resol millor el problema, veurem que pressupost necessitarem per a fer-ho, planificarem la seua construcció, construirem, comprovarem i presentarem el nostre prototip.

Com obtindrem el prototip?

L’obtindrem treballant amb diferents materials com a fusta, metall, material reciclat…… i amb diferents tècniques com per exemple Impressió 3D.

Per a poder portar a terme tot això, utilitzarem cercadors d’Internet, programes de disseny 2D, programes de disseny 3D, programació per a robòtica, simuladors elèctrics, etc…

Quins donem aquesta assignatura?

  • Amparo Gil Morrió
  • Pablo Hernández
  • Miquel Marqués
  • Teresa Nebot
  • María Pons Morera (Cap de departament)

El departament de tecnologia imparteix les següents matèries en aquest curs 23-24

Tecnologia i Digitalització

1ºESO

3ºESO

Tecnologia

4tESO

Impressió 3D

1ºESO

2ºESO

Taller d’Arduino

4tESO

Tecnologia i Enginyeria

1ºBatxillerat