Proves de nivell A2

RESOLUCIÓ de 15 d’abril de 2024, del director general de Centres Docents, per la qual es convoquen les proves homologades del nivell A2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECRL) del curs 2023/2024

PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS A2 DEL 18 AL 24 D’ABRIL

Llistat provisional 24 d’Abril

Esmenes de sol.licituds fins al 3 de Maig

Llistat definitiu 3 de Maig

Realització de la prova: Anglés: 8 maig – 11:00h   Francés:  9 maig – 11:00h

Publicació qualificacions; Abans del 12 de juny

Guia del candidat