Informàtica

Amb l’aprenentatge de la informàtica es pot millorar la qualitat del procés ensenyament-aprenentatge la qual cosa permet captar millor l’atenció dels estudiants i que, conseqüentment, s’estimule a l’alumnat en el seu procés creador.

La informàtica juga un paper fonamental en tots els àmbits de la nostra societat, per la qual cosa més que un luxe s’ha convertit en una necessitat l’ús dels principals programes. En aquesta societat del coneixement, l’ús de la tecnologia és un factor de vital importància en els nivells d’eficiència i competitivitat tant a nivell empresarial com personal.

Professors/professores:

  • Antonio Pérez Villaescusa| a.perezvillaescusa@edu.gva.es (cap de departament)
  • Borja Perea Llodra ba.pereallodra@edu.gva.es

Assignatures impartides

  • Taller de relacions Digitals responsables 1r ESO
  • Tecnologia de la informació i la comunicació 2n i 4t ESO / 2n Batxillerat
  • Programació, Robòtica i Intel·ligència Artificial 3r ESO
  • Programació, Xarxes i Sistemes Informàtics 1r Batxillerat