Economia

La importància creixent que tenen els assumptes econòmics en els diferents àmbits de la nostra societat i la forma tan directa en què ens afecten individualment i col·lectivament plantegen la necessitat que l’alumnat reba en l’ensenyament obligatori una formació bàsica en economia i amb un coneixement de la seua realitat socioeconòmica més pròxima.

Les matèries impartides pel departament d’economia proporcionen els conceptes i instruments bàsics perquè l’alumnat comprenga millor el seu entorn social, amb la qual cosa es contribueix a millorar la transparència i la responsabilitat en l’exercici dels seus drets i deures. 

L’economia és present en tots els aspectes de la nostra vida quotidiana, per això és important que l’alumnat adquirisca coneixements econòmics que li permeten comprendre la realitat, especialment després dels profunds canvis que ha experimentat en els últims anys la nostra societat, en un context cada vegada més globalitzat i en el qual les relacions econòmiques són cada vegada més complexes.  

A més, l’estudi de la matèria permet fer una gestió adequada dels recursos individuals i col·lectius, la qual cosa contribueix a fomentar la millora en la seua qualitat de vida, el progrés i el benestar social. 

En l’actualitat, l’economia, a més de donar a conèixer els elements i les regles que expliquen els esdeveniments econòmics i les conseqüències que es deriven de les decisions emprenedores, projecten valors relacionats amb la solidaritat entre persones, la importància de la sostenibilitat, o la gestió dels recursos i de la desigualtat.  

Membres del departament 

Matèries i grups a càrrec del departament 

  • 2n ESO – Iniciativa a l’activitat Emprenedora i Empresarial (Optativa) 
  • 3r ESO – Taller d’Economia (Optativa) 
  • 3r PDC – Àmbit Pràctic (Matèria de modalitat) 
  • 4t ESO B – Economia (Matèria de modalitat) 
  • 4t ESO C – Iniciació a l’Activitat Emprenedora i Empresarial (Matèria de Modalitat) 
  • 1r BAT – Economia (Matèria obligatòria en modalitat Humanitats i Ciències Socials.) 
  • 2n BAT – Economia de l’Empresa (Matèria obligatòria en modalitat Humanitats i Ciències Socials). 
  • 2n BAT – Fonaments d’Administració i Gestió (Matèria Optativa)