Geografia i Història

El nostre Departament és multidisciplinar, transversal i engloba molts coneixements i continguts de les diverses ciències socials actuals. L’objectiu

fonamental és que l’alumnat sàpiga el motiu de les coses en este món actual, tant ràpid, d’on venim, establir les relacions exactes entre les causes i les conseqüències dels diferents processos històrics i geogràfics, valorar el llegat cultural de les societats antigues; una mirada especial a la sostenibilitat, la integració social i multicultural i; establir espais de discussió i intercanvi de idees en un marc democràtic i de respete.

Detallant les diferents matèries que composen el Departament tenim a Geografia i Història de 1º a 4º ESO, on a 1º ESO està la Història des de la Prehistòria fins a les antigues Grècia i Roma; mentre que en la part geogràfica està la geografia física mundial. A 2º ESO es veu tota l’edat mitjana i la geografia humana mundial. A 3º ESO es repasa la geografia física, per seguir amb la geografia humana, econòmica i política; mentre que en la Història es veu l’edat moderna. I ja a 4º ESO la història contemporànea mundial i d’Espanya. A part, està l’Àmbit Sociolingüístic de 1º ESO, del PR4 i de 2º FPB que a part de la Geografia i Història estan els continguts de Valencià: llengua i literatura i Llengua i Literatura Castellana.

Ja en Batxillerat a 1º està la Història del Mon Contemporani que ja ho diu ella mateix. Mentre que a 2º Història d’Espanya (centrant-se des de finals del s. XVIII). Després Geografia, veient en més profunditat la geografia espanyola i; per últim, Història de l’Art, on s’analitza les representacions artítistiques i el context social i històric de l’estil i els autors des de l’època de l’antiga Grècia i Egipte fins a les últimes vanguardies del s. XXI.

Per últim, destaca l’hort ecològic del centre on l’alumnat de PR4 aprén a valorar l’esforç dels agricultors en primera mà.

  • Juan Luís Llória Sànchez, jl.lloriasanchez@edu.gva.es
  • Felipe Valls Gil, f.vallsgil@edu.gva.es
  • Vicent Borràs Català, v.borrascatala@edu.gva.es
  • Quique Casas Esquiu, e.casasesquiu@edu.gva.es
  • Xelo Chirillach Balaguer, mc.chirillachbalag@edu.gva.es
  • Carmen Garcia – Rayo Garcia, c.garciarayogarcia@edu.gva.es