Directora: Antonia Pérez Gil (Departament matemàtiques)

Vicedirector: Vicent Puig Rotglà (Departament Física i química)

Direcció d’estudis secundària i batxillerat Felipe Valls Gil (Departament Geografia i Història)

Direcció d’estudis FP Eva Soler Valls (Departament Administració d’empreses)

Secretària Amparo Gil Morrió (Departament Tecnologia)