PEL

El Portfolio Europeu de les Llengües (PEL) del Consell d’Europa és un document personal que serveix per a reflexionar i registrar tot allò que aprenem sobre les llengües (en un sentit ampli). El desenvolupament de les habilitats comunicatives, de qualsevol llengua, es produeix en qualsevol context tot i que no sempre en prenem consciència. En aquest sentit, un document com el Portfolio esdevé una eina fonamental durant la formació.  

Aquest instrument combina tres  fases, que poden estar en format de paper o digital (e-PEL): 

  • Biografia: descriu l’experiència de l’estudiantat en cada llengua i està dissenyat per a guiar-lo en la planificació i avaluació dels progressos.  
  • Dossier: són els treballs, de qualsevol assignatura, que contribueixen a aprendre llengua. 
  • Passaport: recull els indicadors de nivell lingüístic, d’acord amb el Marc Europeu Comú de Referència de les Llengües (MECRL).