2n CF Grau Mitjà: Sol·licitud i Dipòsit del Títol de Tècnic.

​TARIFA NORMAL

En la sol·licitud del títol emplenar en majúscules el nom i cognoms, sense abreviatures i amb accent si escau.

FAMÍLIA NOMBROSA GENERAL

  • Instància (https://www.gva.es/downloads/publicados/IN/18529_BI.pdf).
  • 9,45(El Dipòsit del Títol es realitza mitjançant un pagaré que es troba en el següent enllaç: https://ceice.gva.es/doc046/gen/es/tasas.asp?idf=TITULOS
  • Fotocòpia del DNI.
  • Fotocòpia de la inscripció en el Llibre de Família.
  • Fotocòpia del Títol de Família Nombrosa actualitzat o certificació dels Serveis Socials de l’Ajuntament on conste la seua renovació.

Lliurament de tota la documentació a la secretaria de l’IES

(termini: del 21 de juny fins el 7 de juliol).