ANUL·LACIÓ DE LA MATRICULA DE CICLES

L’alumnat de cicles presencials, la matrícula dels quals siga anul·lada, perdrà la condició d’alumne i en conseqüència, no serà inclòs o inclosa en les actes d’avaluació final i si desitja tornar a matricular-se el curs següent haurà de participar com a alumne nou en el procés d’admissió perquè perd el dret a reserva de la seua plaça.

SOL·LICITUD D’ANUL·LACIÓ DE MATRÍCULA EN CICLES

https://ceice.gva.es/documents/161863053/164616923/ANEXO+I/

Documentació:

  1. Sol·licitud emplenada i signada
  2. Fotocòpia del DNI/NIE

*Si l’alumne és menor d’edat la sol·licitud ha d’estar signada pel tutor/a legal de l’alumne i han d’aportar fotocòpia del DNI/NIE d’aquest.